PRACA i PRAKTYKI

Praca

W związku ze stale rosnącą liczbą  nowych klientów naszego biura, stale prowadzimy nabór na stanowiska księgowych oraz spejalistów do kadr i płac. Jeśli szukasz pracy w biurze rachunkowym zapraszamy do składania aplikacji.

Praktyki i staże

Uczniom, studentom oraz absolwentom szkół oferujemy atrakcyjne praktyki, na których praktykanci lub stażyści mogą zdobyć niezbędne doświadczenie i poszerzyć wiedzę z zakresu księgowości, rachunkowości oraz kadr i płac.

Zapraszamy do składania aplikacji poprzez Email w dziale kontakt.

Podstawowe cechy oczekiwane u pracowników biur rachunkowych

 

Pracownicy biur rachunkowych będą zawsze potrzebni. Jest to zawód, z prawnie zagwarantowaną przyszłością. Polacy zawsze będą płacić podatki, a przepisy nie staną sie łatwiejsze i bardziej przejrzyste. Zawsze będzie popyt na dobrych pracowników z branży rachunkowej. Pracodawcy mają jednak oczekiwania wobec swoich pracowników i coraz  staranniej wybierają takich współpracowników, którym będą mogli powierzyć bardzo odpowiedzialne zadania. Aby znaleźć pracę w biurze rachunkowym nie wystarczy po prostu być księgowym z wykształcenia. Trzeba jeszcze posiadać cechy predysponujące pracownika do tej pracy. Oto kilka podstawowych cech i atrybutów, które pomogą znaleźć zatrudnienie w biurze rachunkowym.

 

  • doświadczenie – oczywiste jest, że wymagane jest w każdym zawodzie, jednak w księgowości jest ono największym atutem. Pracodawca zatrudniając pracownika nie zawsze chce ponosić dodatkowy koszt/czas jego wykształcenia. Nie mają też czasu na to by go uczyć.  Dlatego też kandydaci bez doświadczenia mogą podnieść swoją szanse na zatrudnienie odbywając  praktyki i staże, które przeszli w czasie studiów
  • wykształcenie kierunkowe – w tej branży jest wymogiem, ponieważ ekonomia i finanse to dziedziny, w których księgowy powinien się biegle poruszać. Podstawowa wiedza zdobywana w trakcie kształcenia na uczelniach jest po prostu niezbędnym minimum. Studia są bardzo istotne, ale kierunkowe wykształcenie średnie czy kursy doskonalące mogą niekiedy wystarczyć, wszystko zależy od stanowiska i kompetencji na danym stanowisku pracy. Oraz od zdolności samokształcenia pracownika.
  • znajomość oprogramowania – czasy obliczeń i prowadzenia ewidencji wyłącznie na papierze odeszły w zapomnienie, dla tego też ogromnym atutem jest znajomość popularnych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwa (ERP).  Najczęściej spotykane w firmach programy to Cdn Optima, Subiekt, Enova, PC Market. Znajomość programów do księgowości jak np Rewizor czy Rachmistrz , lub Płatnik służący do rozliczeń z ZUS jest istotnym atutem.
  • cechy osobowe – dobry księgowy musi posiadać kilka cech, bez których nie da się pracować w biurze rachunkowym. Każdy księgowy musi być dokładny i  sumienny, to na prawdę istotne cechy. Osoby niesumienne i niedokładne nie znajdą zatrudnienia w biurze rachunkowym na długo.
  • samokształcenie – edukacja ustawiczna, czyli ciągłe podnoszenie swoich kompetencji i wiedzy z zakresu przepisów prawa podatkowego to naturalna cecha każdego dobrego księgowego. Częste zmiany w przepisach wymuszają na księgowych by byli na bieżąco. Bardzo często zdarza się że młode osoby nadrabiają braki w doświadczeniu lepszą zdolnością przyswajania wiedzy.  Na nic wieloletnie doświadczenie jeśli pracownik nie aktualizuje swojej wiedzy.
  • języki obce – Polskie firmy otworzyły się na rynki zagraniczne i coraz częściej prowadzą handel zagraniczny. Oczywiści wymagany stopień znajomości języka zależy od stanowiska i od przedsiębiorstwa. W mniejszych biurach zazwyczaj wystarczy znajomość komunikatywna. Powszechna znajomość angielskiego powoduje jednak, że dopiero te osoby, które znają go bardzo dobrze,  mogą poprawić swoje szanse na zatrudnienie.

Komentowanie jest wyłączone