Praca w biurze rachunkowym Toruń – Asystent w dziale księgowości

księgowość online z pełnym wsparciem księgowej

Interesujesz się pracą w biurze rachunkowym na stanowisku asystenta w dziale księgowości? Sprawdź jaki jest zakres obowiązków na tym stanowisku oraz jakie wymagania musi spełniać kandydat!

Charakterystyka zawodu asystenta w dziale księgowości

Głównym zadaniem asystent w dziale księgowości jest aktywne wsparcie zespołu w bieżących obowiązkach. Asystent księgowego po części przejmuje niektóre obowiązki głównego księgowego lub innych osób wyższych stanowiskiem, o ile wchodzą one w zakres jego umiejętności. Praca zgodna z przepisami prawa rachunkowego i podatkowego daje asystentowi szansę na rozwój w dziale księgowości, a jednocześnie jego praca w biurze rachunkowym stanowi dobre uzupełnienie zespołu.

Obowiązki asystenta w dziale księgowości

Zadania asystenta w dziale księgowości pokrywają się po części z zadaniami operatora ds. wprowadzania dokumentów. Asystent pracujący w biurze rachunkowym gromadzi i segreguje dokumenty ze względu na ich rodzaj oraz sprawdza ich poprawność. Wykonuje raczej proste czynności takie jak wprowadzanie dokumentów, nanosi numery dowodu księgowego, sprawdza zgodność faktur, kwalifikuje dowody księgowe do ujęcia w księgach. Do zadań asystenta w dziale księgowości należy także przygotowywanie raportów oraz dokumentacji potrzebnej np. do kontaktu z urzędami. Asystent wspiera również współpracowników księgowości w organizacji pracy, sporządzaniu zestawie i raportów.

Główne obowiązki asystenta w dziale księgowości w Toruniu:

 • weryfikacja dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • segregowanie dokumentów pod względem ich rodzaju,
 • wypełnianie formularzy podatkowych i sporządzanie zestawień finansowych na podstawie zapisów księgowych,
 • przygotowywanie dowodów księgowych stanowiących podstawę wystawiania dokumentów korygujących,
 • przygotowywanie dokumentów do zapłaty za dostawy i usługi wynikające z zatwierdzonych dowodów księgowych,
 • przygotowywanie dokumentów do deklaracji podatkowych oraz sprawozdań i raportów na potrzeby wewnętrzne oraz dla instytucji zewnętrznych,
 • dekretowanie i księgowanie dokumentów,
 • wprowadzanie do systemu finansowo-księgowego zadekretowanych,
 • dokumentów,
 • księgowanie wycen walutowych, rozliczeń międzyokresowych kosztów,
 • wypełnianie formularzy podatkowych i sporządzanie zestawień,
 • potwierdzania i uzgadnianie sald z kontrahentami,
 • wsparcie działu księgowości w codziennej pracy,
 • wsparcie działu raportowania.

Kto może zostać asystentem w dziale księgowości? (Wymagania zawodowe)

Asystent w dziale księgowości musi mieć co najmniej średnie wykształcenie ekonomiczne lub ogólne, ale z zastrzeżeniem do posiadania właściwego przeszkolenia kierunkowego. Ważne jest jednak, by asystent w dziale księgowości chciał podnosić swoje kwalifikacje. Dalszy rozwój jest potrzebny zwłaszcza ze względu na wciąż zmieniające się przepisy prawa podatkowego i rachunkowego. Aby osiągnąć pracę w biurze rachunkowym na stanowisku asystenta w dziale księgowości warto wyrobić praktyki, które w dużym stopniu przygotują do tego zawodu.

Asystent w księgowości powinien wykazywać się umiejętnościami analitycznymi oraz posiadać wiedzę z zakresu prawa podatkowego i finansowego. Ważna jest umiejętność obsługi komputera zwłaszcza pakietów typu Office. Mile widziane jest zaangażowanie, staranność oraz dokładność.

 • ukończenie szkoły średniej o profilu ścisłym lub ekonomicznym lub wyższe na kierunku związanym z finansami i rachunkowością,
 • znajomość podstaw księgowości, przepisów prawa podatkowego (CIT, VAT, PIT) i ustawy o rachunkowości
 • zdolności analityczne,
 • biegła znajomość programów komputerowych, zwłaszcza arkuszy kalkulacyjnych,
 • chęci zdobywania wiedzy,
 • dokładności, skrupulatności i dobrej organizacji pracy.

Perspektywy rozwoju dla asystenta w dziale księgowości

Zaangażowanie w pracy oraz stały rozwój umiejętności i kwalifikacji daje asystentowi w dziale księgowości możliwość awansu na nieco wyższe stanowisko. Z każdą kolejną kompetencją, podniesieniem wykształcenia, czy odpowiednim szkoleniem lub kursem ma szansę na rozwój w księgowości. Aby dotrzeć na stanowisko np. młodszego czy starszego księgowego od czegoś trzeba zacząć. Asystent może pewnego dnia sam stać się księgowym, dzięki pracy własnej, praktykom, nowym umiejętnościom, a przede wszystkim doświadczeniu w księgowości.

Asystent ds. księgowości ma spore pole manewru jeśli chodzi o możliwości zatrudnienia. W wielu firmach asystent jest osobą niezbędną, aby praca w księgowości przebiegała sprawnie, a obowiązki były właściwie podzielone.

Asystent w dziale księgowości – praca i praktyki Toruń

Asystenta w dziale księgowości zatrudnia wiele firm mniejszych oraz większych niezależnie od charakteru i branży. Zakres pracy asystenta w dziale księgowości są na tyle rozległe, że z łatwością stanowią duże wsparcie dla innych członków zespołu. Dzięki temu część obowiązków można przenieść na asystenta, podczas gdy inni pracownicy księgowości o wyższym stanowisku mogą podjąć się trudniejszych zadań.

Do pracy w roli asystenta w dziale księgowości bardzo dobrze przygotowują praktyki i staże organizowane w biurach rachunkowych w Toruniu. Znaczną część umiejętności można poznać także z kursów i szkoleń, dlatego warto uzupełniać o nie swoje kompetencje.