Praca w biurze rachunkowym Toruń – Samodzielny księgowy

Księgowość Toruń Praca - Samodzielny księgowy w biurze rachunkowym Toruń

Samodzielny księgowy ma duży zakres obowiązków, które musi wykonywać w pracy. Wymaga to sporych umiejętności oraz szczerego zaangażowania. Aby zostać samodzielnym księgowym trzeba stale poszerzać swoją wiedzę i stawiać na rozwój. Wysiłek włożony w pracę opłaci się, ponieważ w przyszłości samodzielny księgowy będzie mógł zdobyć stanowisko głównego księgowego

Charakterystyka zawodu samodzielnego księgowego

Samodzielny księgowy w biurze rachunkowym w Toruniu obejmuje stanowisko niższe od głównego księgowego, dlatego jego praca ma inny i zarazem mniejszy zakres obowiązków. Z reguły samodzielny księgowy zajmuje się konkretnym lub wybranymi obszarami w księgowości. Wielkość oraz charakter firmy, którą się opiekuje, wpływa na zakres oraz rodzaj obowiązków. Zawód samodzielnego księgowego może więc przyjmować różne formy w zależności od tego, jaką firmę reprezentuje.

Warto dodać, że zadania pracy w Toruniu samodzielnego księgowego są tak dopasowywane, by w kompleksowy sposób obsługiwał księgowość danego przedsiębiorstwa. Na tym stanowisku, księgowy samodzielnie realizuje większość zadań dotyczących organizacji księgowości firmy, jednak często podlega on głównemu księgowemu, który przydziela obowiązki księgowym pracującym w biurze rachunkowym.

Praca i praktyki na stanowisku księgowego podnoszą kompetencje wymagane w pracy biurze rachunkowym w Toruniu, a do tego przygotowują do kompleksowej obsługi klientów w zakresie prowadzenia księgowości. Rozpoznanie charakterystyki zawodu przez osoby aspirujące na wyższe stanowiska w księgowości jest kluczowe dla odnalezienia się w stawianych przed nimi zadaniach. Praca w księgowości wymaga ciągłej nauki oraz rozwoju, który oferujemy przyjmując nowe osoby do pracy lub na praktyki w Toruniu w naszym biurze rachunkowym.

Obowiązki samodzielnego księgowego

Obowiązki samodzielnego księgowego w biurze rachunkowym w Toruniu zasadniczo niewiele różnią się od obowiązków głównego księgowego, dlatego osoba zajmująca to stanowisko musi liczyć się ze sporą ilością obowiązków oraz wyższym poziomem ich trudności. Samodzielny księgowy w pracy podejmuje działania, w zakresie finansów i rachunkowości firm. Do jego zadań należą między innymi prowadzenie pełnej księgowości, sporządzanie deklaracji podatkowych, wsparcie klientów w kwestiach podatkowych i księgowych, czy weryfikacja dokumentów pod względem merytorycznym i księgowym. Ważnym elementem pracy samodzielnego księgowego w Toruniu jest też stały kontakt z zewnętrznymi instytucjami oraz sporządzanie sprawozdań finansowych. Duży zakres obowiązków samodzielnego księgowego sprawia, że na tym zawodzie ciąży duża odpowiedzialność, a więc i spore wymagania wobec kompetencji, doświadczenia i praktyki w księgowości.

Do obowiązków samodzielnego księgowego podczas pracy w biurze rachunkowym w Toruniu należy:

 • księgowanie dokumentów finansowych podmiotów prowadzących Księgi Handlowe
 • sporządzanie deklaracji podatkowych, tj. CIT, PIT, VAT,
 • przygotowywanie miesięcznych bilansów, rachunków zysków i strat oraz rocznych sprawozdań finansowych,
 • bieżąca analiza i weryfikacja zapisów na kontach księgowych,
 • wsparcie klientów w kwestiach księgowych i podatkowych,
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi, np. US, GUS, ZUS
 • weryfikacja dokumentów pod względem merytorycznym i księgowym,
 • udział w przygotowywaniu sprawozdań w oparciu o odgórnie określone standardy,
 • prowadzenie ewidencji księgowych oraz uzgadnianie ich z kontami księgi głównej,
 • dekretowanie oraz księgowanie zdarzeń gospodarczych,
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań i raportów na potrzeby wewnętrzne oraz dla instytucji zewnętrznych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i przekazywanie ich do odpowiednich instytucji,
 • prowadzenie dokumentacji firmy,
 • przygotowywanie przelewów bankowych i księgowanie wyciągów bankowych,
 • zamykanie roku obrachunkowego,
 • monitorowanie zmian prawa podatkowego i finansowego
 • wsparcie merytoryczne młodszych członków zespołu,
 • udzielanie porad i doradzanie klientom spółki w zakresie obsługi finansowo-księgowej,
 • prace administracyjno-biurowe związane z księgowością.

Na każdym etapie rozwoju w księgowości, osoby kształcące się na poszczególne stanowiska pracy, zdobywają kolejne umiejętności, które wzbogacą i poprą ich wiedzę w dokumentach aplikacyjnych na wyższe stanowiska. Dlatego tak ważne jest, by już na początku kariery podejmować praktyki w biurach rachunkowych, jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki pracy w księgowości i dbać o własny rozwój. Podczas praktyk oraz na stanowiskach pracy w naszym biurze rachunkowym Poltax Toruń, każda osoba ma szanse zdobyć stosowne kwalifikacje.

Kto może zostać samodzielnym księgowym? (Wymagania zawodowe)

Przed osiągnięciem stanowiska pracy samodzielnego księgowego w Toruniu należy zdobyć szczególne kompetencje. Każda osoba aspirująca na stanowisko samodzielnego księgowego musi mieć kilkuletnie doświadczenie w księgowości lub na stanowisku w firmie audytorskiej. Samodzielny księgowy posiada wiedzę z zakresu polskiej ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości. Osoba na tym stanowisku pracy w biurze rachunkowym powinna posiadać certyfikat uprawniający ją do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Innym równie ważnym wymogiem jest posiadanie ukończonych wyższych studiów ekonomicznych pod kierunkiem finansów i rachunkowości. Wysoko cenione w pracy w księgowości w Toruniu są również zdolności analityczne oraz długi staż pracy, praktyka zawodowa, szkolenia i kursy oraz płynące z tego bogate doświadczenie. Ponadto osoby ubiegające się o stanowisko samodzielnego księgowego w biurze rachunkowym powinny wykazywać się sumiennością i cierpliwością, a także komunikatywnością.

Obecnie, przy rozwoju technologicznym, umiejętność korzystania z programów księgowości online, systemów ERP takich jak enova365 czy Symfonia, stanowią dodatkowy atut przy każdej aplikacji do pracy w księgowości. Znajomość tego rodzaju systemów sprawia, że wyprzedzamy aplikacje osób, które ich nie znają, co zwiększa szansę na znalezienie pracy. Systemy księgowe można poznać podczas pracy, szkoleń lub w czasie praktyk.

Wymagania względem samodzielnych księgowych w biurze rachunkowym:

 • wyższe wykształcenie kierunkowe (np. finanse i rachunkowość),
 • minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku księgowego np. w biurze rachunkowym w Toruniu,
 • doświadczenie w prowadzeniu pełnej księgowości,
 • doświadczenie w sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych (m.in. VAT, CIT, PCC),
 • bardzo dobra znajomość bieżących przepisów podatkowych i rachunkowych,
 • znajomość programu typu ERP do obsługi finansowo-księgowej np. enova 365,
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielność w rozwiązywaniu problemów,
 • zdolności interpersonalne, dokładność, odpowiedzialność, uczciwość,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej i zaangażowanie w powierzane zadania.

Wszelkie umiejętności zdobyte podczas pracy w księgowości pomogą nie tylko w planowaniu i wykonywaniu swoich zadań, ale także przy wdrażaniu kolejnych osób na niższych stanowiskach.

Perspektywy rozwoju samodzielnego księgowego

Samodzielny księgowy może ubiegać się o stanowisko głównego księgowego albo np. kontrolera finansowego. Wymaga to oczywiście dodatkowej wiedzy z zakresu księgowości, dlatego w perspektywie rozwoju samodzielny księgowy aspirujący na wyższe stanowisko musi nadal się dokształcać. Szczególnie pożądanym elementem jest uzyskanie kwalifikacji ACCA. Dzięki nowym kompetencjom i zwiększonej praktyce zawodowej osiągnięcie nowego stanowiska stanie się prostsze.

Samodzielny księgowy – praca i praktyki Toruń

Samodzielny księgowy może znaleźć zatrudnienie w wielu firmach czy instytucjach. Ich charakter nie musi być głęboko związany z finansami, ponieważ usługi księgowe są potrzebne w wielu branżach. Biura rachunkowe też bardzo chętnie przyjmują do pracy kompetentnych pracowników, którzy wykazują się umiejętnościami, wiedzą i zaangażowaniem w pracę.

Osoby, które w przyszłości chciałyby zostać samodzielnym księgowym, ale obecnie nie mają jeszcze wystarczających kwalifikacji powinny skupić się na zdobywaniu doświadczeń na niższych stanowiskach. Tych, którzy dopiero zaczynają swoją karierę w księgowości zachęcamy do udziału w praktykach w biurze rachunkowym w Toruniu.