Praca w biurze rachunkowym Toruń – Młodszy księgowy

młodszy księgowy stanowisko pracy w biurze rachunkowym Toruń

Młodszy księgowy to dobre stanowisko pracy dla osoby, która planuje w przyszłości osiągnąć wyższe stanowisko księgowe. Młodszy księgowy rozwija się wśród innych osób z doświadczeniem, zdobywa kwalifikacje, które będą przydatne w przyszłości. Sprawdź zakres obowiązków i wymagania z zakresie jego pracy.

Charakterystyka zawodu młodszego księgowego

Praca na stanowisku młodszego księgowego w biurze rachunkowym z reguły otwiera drzwi do kariery w księgowości. Bardzo często pracę jako młodszy księgowy rozpoczynają osoby z niewielkim doświadczeniem, np. dzięki praktykom odbytym podczas studiów. Największe doświadczenie młodszy księgowy uzyskuje już w trakcie pracy, ponieważ to stanowisko podlega nadzorowi np. głównego lub starszego księgowego. Każdy na początku potrzebuje wsparcia merytorycznego w księgowości, a czas jaki poświęci na doskonalenie się w pracy w biurze rachunkowym pozwoli mu na podniesienie kwalifikacji. Im większą ilością umiejętności wykazuje się młodszy księgowy, tym bardziej poważne zadania otrzymuje z biegiem czasu. Dużym atutem jest znajomość programów komputerowych np. arkuszy kalkulacyjnych. Ważne jest również poznanie programów księgowych, ponieważ to z nich młodszy księgowy będzie w dużej mierze korzystać. Dla przykładu w naszym biurze rachunkowym Poltax Toruń korzystamy z programu księgowości online enova365, który znacznie usprawnia naszą pracę.

Obowiązki młodszego księgowego

Młodszy księgowy musi posiadać bazę wiedzy z zakresu prawa podatkowego oraz technik księgowych. Dzięki nim poradzi sobie w zakresie prowadzenia dokumentacji, sporządzaniu i korygowaniu faktur czy innych przydzielonych w biurze rachunkowym w Toruniu obowiązkach związanych z obrotem finansowym. Zwykle młodszy księgowy zajmuje się księgowaniem bieżących operacji finansowych. Między innymi wprowadza dane do systemu księgowego, weryfikuje zgodność dokumentów księgowych oraz uzgadnia konta dostawców i odbiorców. Zazwyczaj obowiązki młodszego księgowego są adekwatne do jego umiejętności i wiedzy. Rosnący staż pracy oraz praktyki zawodowej w księgowości i chęć rozwoju sprawiają, że z czasem otrzymuje nowe zadania. Istotną częścią pracy w biurze rachunkowym młodszego księgowego jest także opracowywanie raportów dla przełożonych, wsparcie podczas zamykania ksiąg oraz wprowadzanie danych do systemu. Na tym etapie bardzo często młodszy księgowy rozwija swoją znajomość systemu księgowości online lub poznaje programy, z których korzystają na co dzień biura rachunkowe. Swobodne poruszanie się po tego typu programach jest jednym z podstawowych atutów, które w przyszłości zaważą na tym, czy młodszy księgowy uzyska wyższe stanowisko księgowości.

Obowiązki młodszego księgowego w biurze rachunkowym to przede wszystkim:

 • bieżąca weryfikacja i księgowanie faktur,
 • uzgadnianie ewidencji z kontami księgi głównej,
 • sprawdzanie poprawności rachunkowej przygotowanych deklaracji i sprawozdań,
 • przygotowywanie przelewów bankowych i księgowanie wyciągów bankowych,
 • nadzór nad sprawnym obiegiem dokumentów,
 • wprowadzanie danych do wewnętrznego systemu komputerowego,
 • pomoc w sporządzaniu sprawozdań finansowych,
 • współpraca z innymi członkami zespołu księgowego,
 • współpraca z audytorami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

Kto może zostać młodszym księgowym? (Wymagania zawodowe)

Wymagania wobec młodszego księgowego opierają się przede wszystkim na wykształceniu i zdobytych umiejętnościach. Osoba starająca się o pracę w księgowości na tym stanowisku powinna mieć wykształcenie wyższe zwłaszcza pod kierunkiem finansów i rachunkowości lub rewizji finansowej. Z reguły dobrze mieć już doświadczenie w księgowości. Osoby starające się o pracę młodszego księgowego w Toruniu, z reguły mają na swoich kontach odbyte w czasie studiów praktyki np. w biurach rachunkowych w Toruniu. Bardzo istotne są umiejętności analityczne i numeryczne oraz obsługi komputera i znajomość oprogramowania komputerowego i księgowego. Niezbędna będzie także wiedza w zakresie zasad księgowości. Ze względu na charakter pracy młodszego księgowego, pomocne okażą się umiejętność pracy w zespole, dokładność, odpowiedzialność i uczciwość. Na szczęście swoje kompetencje można podnosić poprzez różne instytucje oferujące praktyki i staże. W naszym biurze rachunkowym Poltax Toruń przyjmujemy chętnych na zawodowe praktyki w księgowości.

Wymagania zawodowe stawiane przed młodszym księgowym:

 • wykształcenie wyższe na kierunku finansów i rachunkowości lub rewizji finansowej,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku w dziale księgowym,
 • znajomość systemu finansowo-księgowego (np. enova365, Symfonia),
 • znajomość programów komputerowych np. arkuszy kalkulacyjnych,
 • znajomość przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości,
 • atutem są ukończone kursy w dziedzinie księgowości i podatków,
 • zdolność analitycznego myślenia oraz chęć rozwoju zawodowego,
 • dokładność w realizacji powierzonych zadań,
 • dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole.

Perspektywy rozwoju dla młodszego księgowego

Dzięki stałemu podnoszeniu kwalifikacji oraz powiększającemu się stażowi pracy oraz praktyki zawodowych na stanowisku młodszego księgowego powiększają się możliwości awansu. Młodszy księgowy ma w księgowości kilka kierunków rozwoju do wyboru. Między innymi może pokierować swoją karierą, by zdobyć pracę jako specjalista ds. kontrolingu czy podjęcia pracy jako audytor w audycie zewnętrznym, jednak najczęstszą drogą rozwoju jest staranie się o posadę starszego księgowego, a następnie samodzielnego i głównego księgowego. Praca w Toruniu w księgowości w biurze rachunkowym młodszemu księgowemu daje perspektywę awansu wraz ze zdobywaniem nowych umiejętności. Co raz częściej osoby chcące uzyskać wyższe stanowisko księgowe już na tym etapie starają się podnieść swoje kwalifikacje zaliczając kursy, zdobywając certyfikaty lub zdając egzaminy np. ACCA. Istotne są też odbywane praktyki, kursy, szkolenia i staże.

Młodszy księgowy – praca i praktyki Toruń

Znalezienie pracy jako młodszy księgowy przy odpowiednich kwalifikacjach nie powinno sprawiać problemu. W Toruniu w biurze rachunkowym bardzo często poszukiwane są osoby na to stanowisko pracy. Możliwość zatrudnienia w tym zawodzie oferuje bardzo wiele mniejszych i większych firm o bardzo zróżnicowanym charakterze. Pracownicy księgowości są niezbędni nie tylko w biurach rachunkowych. Wiele firm poszukuje własnych pracowników na podobne stanowiska, zamiast zlecać zadania z zakresu księgowości zewnętrznym firmom.

Aby osiągnąć wyższe stanowisko księgowe należy stale się rozwijać i zdobywać doświadczenie. Osoby aspirujące na stanowisko młodszego księgowego muszą liczyć się z tym wymaganiem, dlatego warto odbywać praktyki i staże już na początku swojej kariery w księgowości. W naszym biurze rachunkowym Poltax Toruń umożliwiamy podejmowanie praktyk zawodowych.