Praca w biurze rachunkowym Toruń – Główny księgowy

Księgowość Toruń Praca - stanowisko głownego księgowego w biurze rachunkowym Poltax Toruń

Główny księgowy, czyli jedna z najważniejszych osób pracujących w biurze rachunkowym. To bardzo wysokie stanowisko i aby je osiągnąć trzeba przebyć długą drogę w księgowości. Zobacz opis stanowiska głównego księgowego.

Charakterystyka zawodu głównego księgowego

Główny księgowy to jedno z najważniejszych stanowisk w biurze rachunkowym. Jego odpowiedzialnością jest monitorowanie operacji finansowych oraz kierowanie i organizacja wszelkich księgowych aspektów działalności firmy. Główny księgowy czuwa nad tym, by przedsiębiorstwo przestrzegało prawa podatkowego. Dla niego najważniejszy jest merytoryczny i organizacyjny nadzór nad całym działem księgowości tak, aby rozliczenia podatkowe byłby prawidłowe.

Praca głównego księgowego to praca biurowa. Osoba chcąca aplikować na takie stanowisko musi być odporna na stres i liczyć się z wielogodzinną pracą przed monitorem komputera. Aby zdobyć pracę w Toruniu na stanowisku głównego księgowego na przykład w biurze rachunkowym, należy zaznaczyć swoje najlepiej kilkuletnie doświadczenie jako samodzielny księgowy. Główny księgowy to jedno z najwyższych stanowisk w księgowości, dlatego droga do niego wymaga lat doświadczeń. W naszym biurze rachunkowym Poltax Toruń oferujemy interesujące praktyki i staże, dzięki którym studenci i absolwenci mogą nabywać umiejętności i doświadczeń przydatnych na kolejnych szczeblach kariery.

Obowiązki głównego księgowego

Obowiązki głównego księgowego pracy w biurze rachunkowym w Toruniu są bardzo rozległe. Zakres obowiązków głównego księgowego obejmuje nie tylko działania powiązane z samym prowadzeniem ewidencji księgowej (w pełnej księgowości, w formie książki przychodów i rozchodów, czy ewidencji na podstawie ryczałtu), ale także zajmuje się rozliczeniami z tytułu podatków, rozliczeniami ZUS oraz sprawami kadrowymi. Wśród zadań głównej księgowej dla biura rachunkowego znajdujemy najważniejsze z obowiązków w całej księgowości. Między innymi jest to sporządzanie sprawozdań finansowych i raportów oraz stały nadzór nad prawidłowością rozliczeń i obiegiem faktur. Innym ważnym aspektem pracy w księgowości jest prowadzenie dokumentacji, sporządzanie deklaracji i rozliczeń oraz nadzór nad prawidłowością rozliczeń VAT, CIT, PIT, JPK, WNT oraz WDT. Działania w ramach praktyki zawodowej głównego księgowego zobowiązują go do kontaktu z instytucjami zewnętrznymi np. ZUS, GUS, NBP, czy z Urzędem Skarbowym. Praca głównego księgowego nie jest więc pozbawiona kontaktu z innymi ludźmi.

Obwiązki głównego księgowego w biurze rachunkowym w Toruniu obejmują przede wszystkim ewidencję księgową w czego wkład wlicza się prowadzenie:

 • Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • Ksiąg rachunkowych, dla pełnej księgowości,
 • Ewidencji przychodów, dla przedsiębiorców rozliczających się na podstawie ryczałtu.

W opisie stanowiska znajdziemy jednak znacznie więcej elementów dotyczących pracy i praktyki zawodowej w księgowości w biurze rachunkowym. Główny księgowy zajmuje się również:

 • nadzorem nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rachunkowego i podatkowego,
 • prowadzeniem ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych oraz ewidencji RMK czynnych i biernych,
 • sporządzaniem sprawozdań finansowych i raportów,
 • nadzorem nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych i ewidencją zdarzeń księgowych,
 • prowadzeniem dokumentacji podatkowej VAT, CIT i PIT, sporządzanie deklaracji i prawidłowe rozliczenia podatków,
 • nadzorem nad prawidłowością rozliczeń podatkowych VAT, CIT, PIT, WNT, WDT oraz JPK,
 • kontrolą prawidłowości dekretacji dokumentów i ich akceptacja,
 • kontrolą prawidłowości bieżącej ewidencji księgowej analitycznej i syntetycznej,
 • rozliczaniem inwentaryzacji aktywów firmy,
 • optymalizacją pracy zespołu księgowego, wdrażanie usprawnień, zarządzanie zmianami,
 • wsparciem merytorycznym oraz organizacyjnym Działu Księgowości,
 • współpracą z instytucjami zewnętrznymi (w szczególności US, ZUS, GUS), z urzędami skarbowymi, audytorami, bankami i instytucjami finansowymi,
 • analizą i bieżąca kontrolą poprawności zapisów księgowych pod kątem prowadzonej działalności (sprzedaż, koszty sprzedaży, marże, koszty wydziałowe itp.),
 • weryfikacją wartości wszystkich aktywów i pasywów oraz nadzór nad prawidłowością tworzenia rezerw,
 • sporządzaniem sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • rozliczaniem gospodarki magazynowej oraz weryfikacja dokumentów magazynowych,
 • nadzorem nad zapewnieniem prawidłowości regulowania zobowiązań za dostawy towarów i usług oraz zobowiązań podatkowych,
 • nadzorem nad zapewnieniem prawidłowości rozrachunków z odbiorcami z tytułu sprzedaży usług oraz windykacją należności,
 • współpracą z audytorami przeprowadzającymi badania i przeglądy sprawozdań finansowych, doradcami podatkowymi przeprowadzającymi przeglądy podatkowe i innymi konsultantami w zakresie pełnionych obowiązków,
 • przygotowywaniem sprawozdań i raportów na potrzeby Zarządu, banków oraz instytucji zewnętrznych,
 • prezentacją sprawozdań finansowych.

Część obowiązków podawanych przez biuro rachunkowe w pracy głównego księgowego w Toruniu może zostać przekazanych innym pracownikom księgowości. Niemniej obowiązki głównego księgowego sprawiają, że jego kwalifikacje muszą być bardzo wysokie i dodatkowo połączone z predyspozycjami psychiczno-fizycznymi. Praca w księgowości wymaga dużej odpowiedzialności, dlatego na stanowisku pracy głównego księgowego musi znaleźć się odpowiednio przygotowana osoba z dużym zakresem praktyki zawodowej. Choć na początku kariery pracy w księgowości w Toruniu nie otrzymamy wszystkich tych obowiązków, osoba podejmująca praktyki, oprócz przydzielanych jej zadań, nabywa wiedzę, wynikającą z obserwacji pracowników z wyższym stażem praktyki zawodowej. Dzięki temu, może zobaczyć pracę głównego księgowego w biurze rachunkowym w Toruniu od strony praktycznej i przekonać się, jakie obowiązki należą do zadań w pracy głównego księgowego. Dzięki temu także zdobywa potrzebną wiedzę i umiejętności, potrzebną do pracy w księgowości.

Kto może zostać głównym księgowym? (Wymagania zawodowe)

Osoby chcące podjąć pracę w biurze rachunkowym w Toruniu na stanowisku głównego księgowego powinny zawrzeć w swoim CV szczegółowe informacje na temat swojego wykształcenia oraz doświadczenia i praktyk zawodowych w księgowości. Przede wszystkim wymagane jest wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu rachunkowości i finansów. Niekiedy wymagane są znajomość wielu programów do księgowości oraz dyplom ACCA. Duża ilość wymagań odpowiada ilości obowiązków, jakie główny księgowy musi wykonywać w swojej pracy w biurze rachunkowym w Toruniu. Istotnym elementem przed przyjęciem do pracy na stanowisko głównego księgowego jest również doświadczenie na stanowisku samodzielnego księgowego lub na stanowisku kierowniczym w dziale księgowości. Co więcej każda osoba pracująca w księgowości w Toruniu musi stale podnosić swoje kwalifikacje i aktywnie śledzić bieżące zmiany. Często wprowadzanie regulacje z zakresu ubezpieczeń społecznych, ZUS, czy prawa podatkowego zobowiązują pracowników księgowości do stałego śledzenia aktualności oraz gotowości do stosowania się wobec tych zmian w swojej pracy.

Poza wymaganiami zawodowymi w pracy księgowego w Toruniu ważne są również predyspozycje osobowościowe. Rzetelność, terminowość, uczciwość, czy dobry poziom komunikacji interpersonalnej ułatwiają pracę w biurze rachunkowym w Toruniu o raz zdobycie praktyk zawodowych. Od tego właśnie zależy poprawność pracy głównego księgowego oraz utrzymywanie dobrych relacji ze współpracownikami oraz klientami biura rachunkowego. Równie ważne są umiejętność analitycznego myślenia i zdolność rozwiązywania problemów. Ważna jest także odporność na stres, ponieważ odpowiedzialność w przypadku błędnych rozliczeń ponosi właśnie główny księgowy. Z kolei znajomość kilku komputerowych systemów księgowych znacznie ułatwia pracę głównego księgowego w Toruniu.

Najważniejsze wymagania w pracy w księgowości w biurze rachunkowym w Toruniu dla głównego księgowego to:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe, najlepiej rachunkowość i finanse,
 • doświadczenie i praktyki zawodowe na stanowisku samodzielnego księgowego lub zastępcy głównego księgowego lub na stanowisku kierowniczym w dziale księgowości np. w biurze rachunkowym,
 • bardzo dobra znajomość aktualnych regulacji ZUS, ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego, przepisów rachunkowych, standardów JPK,
 • praktyczna wiedza z zakresu zarządzania finansami, stały rozwój,
 • bardzo dobra znajomość specjalistycznych aplikacji lub programów ERP do obsługi księgowości np. enova365,
 • rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz w warunkach stresowych,
 • umiejętności miękkie, zdolność komunikacji interpersonalnej, odpowiedzialność, skrupulatność, rzeczowość i uczciwość, zaangażowanie w wykonywane obowiązki oraz bardzo dobra organizacja pracy,
 • odporność na stres.

Główny księgowy, posiadający miano jednego z najwyższych szczebli na drodze zawodowej w dziale księgowości może wiele nauczyć osoby, które podejmują pracę na niższych stanowiskach lub gdy obywają praktyki w biurze rachunkowym w Toruniu. Osoby te mogą czerpać z wiedzy i umiejętności głównego księgowego, dzięki czemu w przyszłości będą mogły sprostać wysokim wymaganiom tego zawodu.

Perspektywy rozwoju dla głównego księgowego

Chociaż stanowisko głównego księgowego jest jednym z najwyższych w księgowości, osoba zajmująca to stanowisko pracy nadal ma możliwość rozwoju. Stale rozwijający się główny księgowy, który szlifuje swoje umiejętności w pracy, a dzięki praktykom zawodowym może w przyszłości awansować na dyrektora finansowego lub kontrolera finansowego. Często główny księgowy ma szansę zostać również członkiem zarządu. Te stanowiska są dla niego dostępne zwłaszcza w większych firmach. Główny księgowy z wieloletnim stażem pracy jest już również gotowy do prowadzenia własnej działalności księgowej np. zakładając własne biuro rachunkowe w Toruniu.

Główny księgowy – praca i praktyki Toruń

Usługi księgowe są koniecznie w niemal każdym przedsiębiorstwie, a główny księgowy jest już traktowany jako specjalista w branży. Główni księgowi w Toruniu najczęściej znajdują pracę w większych firmach, bez względu na ich charakter. To są więc nie tylko banki, ale również różnego rodzaju przedsiębiorstwa, które potrzebują specjalisty w księgowości na najwyższym poziomie.

Na tym etapie księgowy ma tak duże doświadczenie w pracy, że nie musi podejmować już praktyk. W jego przypadku bardziej wartościowe okażą się kolejne kursy i szkolenia, osiąganie certyfikatów.

Niemniej, aby dotrzeć do tego stanowiska pracy należy zdobywać nowe umiejętności na każdym etapie swojej kariery zawodowej. Praktyki w Toruniu oraz podstawowe stanowiska księgowe to dobry start do osiągnięcia wyższego celu.

W naszym biurze rachunkowym w Toruniu chętnie przyjmujemy nowe osoby na praktyki i otwieramy im drogę na której zdobędą potrzebne doświadczenie.