Praca w biurze rachunkowym Toruń – Specjalista ds. kadr i płac (kadrowa)

kto powinien prowadzić dokumenty księgowe w biurze rachunkowym

Specjalista ds. kadr i płac ma szczególny kontakt z pracownikami. Jeśli lubisz kontakt z ludźmi i jesteś osobą otwartą, a przy okazji posiadasz kompetencje z zakresu księgowości i rachunkowości, bądź aspirujesz do osiągnięcia w przyszłości wyższego stanowiska, praca kadrowej jest dla Ciebie!

Charakterystyka zawodu specjalisty ds. kadr i płac (kadrowej)

Specjalista ds. kadr i płac w biurze rachunkowym Toruń zajmuje się kontrolą systemu kadr i wynagrodzeń. Odpowiada właściwe naliczanie wynagrodzeń oraz ich terminową wypłatę, a także za pracowników. Jego zadaniem w większym przedsiębiorstwie czy w pracy dla biura rachunkowego w Toruniu jest nie tylko opieka nad wypłatami wynagrodzeń, ale również za zarządzanie w dziale kadr, przestrzeganie praw i higieny pracy zatrudnionych osób. Z uwagi na charakter pracy z ludźmi, na stanowisko kadrowej często przyjmowane są osoby komunikatywne, otwarte i odporne na stres. Cenna w tym dziale księgowości jest umiejętność rozwiązywania konfliktów i nawiązywania relacji.

W pracy specjalisty ds. kadr i płac istotna jest wiedza z zakresu przepisów prawa podatkowego, prawa pracy oraz polityki kadrowo-płacowej danej organizacji. Ta wiedza jest niezbędna do wykonywania obowiązków z zakresu kadr i płac, z kolei kompetencje miękkie pozwalają na kontakt z pracownikami. Na stanowisku specjalisty ds. kadr i płac mile widziane są osoby, które stale poszerzają swoją wiedzę, zwłaszcza, że prawo pracy często ulega zmianom i modyfikacjom, z którymi należy być na bieżąco, aby dobrze spełniać się na tym stanowisku. Praca kadrowej jest bardzo istotną częścią w księgowości. W tym zakresie także można odbywać ciekawe praktyki i staże, zwłaszcza w naszym biurze rachunkowym Poltax Toruń.

Obowiązki specjalisty ds. kadr i płac (kadrowej)

Choć obowiązki pracy specjalisty ds. kadr i płac dotyczą przede wszystkim pracowników, jest to stanowisko pełne zadań. Ta praca wymaga bardzo odpowiedzialnej osoby, ale gwarantuje też możliwości rozwoju. Głównym obowiązkiem specjalisty ds. kadr i płac w księgowości jest opieka nad sprawami związanymi z wynagrodzeniem pracowników oraz formalnościami dotyczącymi ich zatrudnienia. Między innymi są to naliczenia wypłat, przygotowywanie umów o pracę czy weryfikacja kwalifikacji pracowników. Specjalista ds. kadr i płac zajmuje się w biurze rachunkowym w Toruniu dokumentacją kadrową, często prowadzi ewidencję czasu pracy pracowników i wylicza wysokość oraz kontroluje zgodność i terminowość wypłat wynagrodzeń. Praca na tym stanowisku dotyczy również kierowania pracowników na badania lekarskie oraz szkolenia BHP. Specjalista ds. kadr i płac w pracy w księgowości kontroluje, czy w przedsiębiorstwie przestrzegane są przepisy prawa pracy i ma stały kontakt z instytucjami państwowymi (np. Urząd Skarbowy, ZUS), którym przesyła odpowiednie dokumenty i wnioski dotyczące pracowników.

Praca i obowiązki kadrowej biura rachunkowego są ściśle związane z pracownikami, a do jej zadań w księgowości należy też prowadzenie pełnej dokumentacji pracowniczej. To oznacza, że przygotowuje dokumenty zawierające dane osobowe, umowy, wnioski o urlopy oraz zwolnienia lekarskie pracowników. Specjalista ds. kadr i płac biura rachunkowego Toruń prowadzi też rozmowy o pracę, ocenia kwalifikacje nowych pracowników, często wdraża ich w system pracy oraz przygotowuje umowy związane z zatrudnieniem (np. umowy o pracę, wypowiedzenia umów).

Ważnym obowiązkiem specjalisty ds. kadr i płac w księgowości jest również kontakt z pracownikami. To właśnie specjalista ds. kadr i płac pilnuje motywacji pracowniczej, organizuje szkolenia i podejmuje działania rozwojowe w firmie.

Zakres wykonywanych obowiązków w pracy specjalisty ds. kadr i płac zależy zawsze od charakteru firmy, jej wielkości, liczby zatrudnionych osób oraz podziału obowiązków. Zadań w pracy w biurze rachunkowym może być mniej niż np. w większej korporacji. Zakres obowiązków w pracy specjalisty ds. kadr i płac (kadrowej) w biurze rachunkowym to:

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej,
 • przygotowywanie dokumentacji i list płac, odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej (teczki personalne, karty wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, ewidencja czasu pracy),
 • kontrola terminowej wypłaty wynagrodzeń,
 • sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń umów o pracę, wystawianie świadectw pracy,
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych dla zleceniobiorców,
 • sporządzanie deklaracji do ZUS, Urzędu Skarbowego, GUS, PFRON,
 • sporządzanie planów urlopowych, ewidencja i rozliczanie urlopów pracowniczych oraz zwolnień lekarskich,
 • kierowanie pracowników na badania lekarskie i szkolenia BHP,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach,
 • udzielanie pracownikom informacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań, zestawień i raportów,
 • realizacja procesu rekrutacji, weryfikacja pracowników i ich kwalifikacji,
 • organizacja szkoleń i realizacja działań rozwojowych firmy.

Kto może zostać specjalistą ds. kadr i płac? (Wymagania zawodowe)

Podstawowym wymaganiem w pracy specjalisty ds. kadr i płac w księgowości jest wykształcenie wyższe na kierunkach prawa, administracji lub finansów i rachunkowości, choć w wielu firmach zatrudniane są osoby z wykształceniem średnim. Wielką wartość mają odbyte kursy i szkolenia oraz praktyki zawodowe zwłaszcza w biurach rachunkowych. Wiedza teoretyczna jest bardzo potrzebna na tym stanowisku, dlatego że znajomość kodeksu pracy, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych ma tu duże znaczenie. Jeśli do obowiązków pracy w księgowości kadrowej będzie należała rekrutacja, warto znać zagadnienia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Istotna w pracy specjalisty ds. kadr i płac jest również znajomość obsługi komputera i jego programów, a także programów kadrowo-płacowych takich jak enova365 czy Symfonia. W biurze rachunkowym Poltax Toruń korzystamy właśnie z programu enova365, dlatego wiemy, jak ważna jest znajomość tego rodzaju programów.

Doświadczenie na tym stanowisku to częsty wymóg pracodawców w biurach rachunkowych, dlatego praktyki odbywane np. już w trakcie studiów będą dużym atutem podczas aplikacji na stanowisko pracy, zwłaszcza, jeżeli były to praktyki w biurze rachunkowym. W Toruniu łatwo znaleźć miejsce praktyk w dziale księgowości, sami w naszym biurze rachunkowym przyjmujemy na nie nowe osoby. Ze względu na pracę specjalisty ds. kadr i płac związaną ze sprawami pracowników, istotne są kompetencje miękkie, takie jak umiejętność pracy w grupie czy rozwiązywania konfliktów. Kadrowa powinna wykazywać się również pracowitością, dokładnością, komunikatywnością i gotowością go stałej nauki. Ze względu na charakter pracy oraz ilość obowiązków kadrowa powinna także wykazywać się dobrą organizacją pracy zdolnością do pracy pod presją.

Wymagania zawodowe wobec specjalisty ds. kadr i płac (kadrowych):

 • najlepiej wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • znajomość kodeksu pracy, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych,
 • wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,
 • obsługa komputera i jego programów, znajomość programów kadrowo-płacowych takich jak enova365,
 • pracowitość, dokładność, komunikatywność i gotowość do dalszego rozwoju,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania konfliktów.

Perspektywy rozwoju dla specjalisty ds. kadr i płac

Praca na stanowisku specjalisty ds. kadr i płac dają możliwość rozwoju w księgowości. Praca na tym stanowisku jest potrzebna niemal w każdej firmie zatrudniającej pracowników. Zwykle oferuje ciekawą możliwość zarobku, a podczas samej pracy, można zdobyć wiele umiejętności przydatnych na wyższych szczeblach kariery w księgowości.

Specjalista ds. kadr i płac (kadrowa) – praca i praktyki Toruń

Specjalista ds. kadr i płac bardzo łatwo odnajdzie się w pracy w biurze rachunkowym w Toruniu. Niemniej praca kadrowej potrzebna jest w wielu, różnorodnych branżach, przede wszystkim tam, gdzie zatrudniani są pracownicy.

Duże doświadczenie dla przyszłego specjalisty ds. kadr i płac wniosą praktyki i staże, które można odbywać już w trakcie studiów. Im bardziej zależy nam na dobrym stanowisku, tym warto lepiej przygotować się już na samym początku. Wiele miejsc proponuje odbywanie praktyk zawodowych. Nasze biuro rachunkowe Poltax Toruń stale przyjmuje chętnych praktykantów.