Prowadzenie firmy w mieszkaniu

Prowadzenie firmy w mieszkaniu lub w domu - Poltax Biuro rachunkowe Toruń

Jedną z podstaw przy zakładaniu firmy jest wskazanie siedziby firmy oraz określenie tytułu prawnego do lokalu. Wielu przedsiębiorców, zwłaszcza w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej wybiera mieszkanie, jako siedzibę firmy. To oznacza, że mieszkanie musi zostać zgłoszone w odpowiednim starostwie.

W przypadku mieszkania własnościowego, należy zgłosić zmianę sposobu użytkowania lokalu. Wynika to z prawnego przekształcenia lokalu z mieszkalnego na użytkowy. W tym zakresie konieczne będzie przygotowanie listy informacji oraz specjalnych pozwoleń. Np. rysunek lokalizacji budynku, charakterystykę nieruchomości, pozytywną decyzję co do sposobu użytkowania lokalu. W przypadku mieszkania wynajmowanego, niezbędna będzie dodatkowa zgoda najemcy, w postaci adnotacji lub aneksu do umowy. Niekiedy mieszkanie należy do członka rodziny i przedsiębiorca korzysta z niego na podstawie umowy użyczenia lokalu, którą należy podpisać z właścicielem mieszkania.

Przedsiębiorcy decydują się często na prowadzenie działalności w mieszkaniu z uwagi na możliwość odliczania od podatku dochodowego wydatków firmowych. Do elementów, jakie można odliczać w całości lub w szacowanym procencie korzystania z nich służbowo należą np.: czynsz, media, abonament telefoniczny i internetowy, wyposażenie biura, środki czystości czy ubezpieczenie. Najważniejsze, aby pamiętać o dokumentowaniu wszelkich zakupów fakturą. Praca z domu może być niezwykle wygodna biorąc pod uwagę możliwość stworzenia komfortowej przestrzeni przeznaczonej na działalność gospodarczą.