Numer NIP – komu i kiedy jest potrzebny?

Numer NIP - kto powinien mieć numer NIP - biuro rachunkowe Toruń

Numer NIP, czyli dziesięciocyfrowy numer identyfikacji podatkowej służy do weryfikacji podatnika. Dzięki niemu można sprawdzić, czy dany kontrahent jest wiarygodny, a podane dane są aktualne i przede wszystkim prawdziwe. Numer NIP jest indywidualny, niepowtarzalny i przypisany na cały czas prowadzenia działalności gospodarczej. Numer NIP zwykle przyznawany jest w ok. 3 dni od momentu złożenia prawidłowego zgłoszenia identyfikacyjnego przez naczelnika odpowiedniego urzędu skarbowego. Zwykle nadawany jest on po założeniu działalności gospodarczej.

Zobowiązani do posiadania numeru NIP są przede wszystkim osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub będące czynnymi podatnikami VAT. Oprócz tego NIP posiadają płatnicy składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, które są podatnikami na bazie innych ustaw. Osoby niewpisujące się w żadną z grup nie są zobowiązane do posiadania numeru NIP.

Jak sprawdzić numer NIP kontrahenta? Aby upewnić się, że kontrahent jest wiarygodny, przedsiębiorca ma możliwość odnalezienia numeru NIP. Powinien być on dostępny na stronie CEIDG razem z innymi podstawowymi informacjami na temat poszczególnych firm. Jeżeli kontrahent założył spółkę prawa handlowego, jego numer NIP można odnaleźć w spisie KRS. W przypadku kontrahentów unijnych takie informacje można sprawdzić w unijnym systemie VIES.