Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej - Poltax Księgowość Toru

Zakładając firmę przedsiębiorca powinien wziąć pod uwagę, gdzie znajdzie się jego miejsce prowadzenia działalności. Każda firma potrzebuje takiego miejsca zwłaszcza, że adres musi znaleźć się w rejestrze CEIDG lub zostać podany podczas starań o przyznanie numeru REGON w przypadku spółki cywilnej.

Podstawą dla firmy będzie adres doręczeń, gdzie przedsiębiorca odbiera korespondencję dotyczącą działalności. Co ważne adres zawsze musi być pełny, nie wystarczy wprowadzenie samej miejscowości. Z uwagi na charakter pracy nie każda firma posiada stałe miejsce wykonywania działalności (np. jeśli wykonuje usługi u klientów), wobec czego adres doręczeń jest niezbędny, ponieważ będzie wpisany w rejestrze.

Jeżeli firma posiada stałe miejsce prowadzenia działalności ono również znajdzie się w rejestrze. Zgłosić należy też dodatkowe stałe miejsca takie jak filie czy oddziały. Z doświadczenia naszego biura rachunkowego wynika, że coraz więcej przedsiębiorców decyduje się prowadzenie działalności w miejscu zamieszkania. W takiej sytuacji w zależności od sposobu podzielenia miejsca zamieszkania na użytek własny oraz na użytek działalności, przedsiębiorca może wliczyć całość lub część wydatków związanych z eksploatacją mieszkania w koszty uzyskania przychodu.

Inną możliwością jest również korzystanie z nieodpłatnego udostępnienia lokalu. Jeżeli lokal do celów prowadzenia działalności udostępnia członek najbliższej rodziny nie powstają z tego tytułu dodatkowe obowiązki. Jeżeli jednak lokal udostępnia osoba niespokrewniona szacowana kwota umowna stanowi przychód i podlega opodatkowaniu.

Warto dodać, że przedsiębiorca musi posiadać tytuł prawny (np. prawo własności, prawo użytkowania, dzierżawa, najem, użyczenie) na każdy zgłoszony lokal jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.