Kiedy należy nadać numer PKD w firmie?

Numer PKD dla nowej firmy lub firmy rozszerzającej działalność

Przedsiębiorca chcący założyć firmę musi dopełnić kilku formalności, które są podstawą prowadzenia działalności. Jedną z nich jest ustalenie numerów PKD. Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) określa charakter firmy oraz zakres wykonywanych przez nią czynności. Każda osoba, która chce założyć firmę ma za zadanie odnalezienie i ustalenie właściwego kodu PKD na podstawie ogólnodostępnej klasyfikacji. W zależności od zakresu działań przedsiębiorca może ustalić więcej niż jeden kod PKD – istotne jest, by ustalone kody jak najdokładniej odzwierciedlały działalność firmy. Podczas rejestracji do CEIDG można dodać maksymalnie 9 kodów, a pierwszy z nich powinien określać główny zakres działalności. Dowolną liczbę można natomiast dodać przez specjalny załącznik.

Co się dzieje, kiedy firma rozszerza swoją działalność o dodatkowe obszary lub zmniejsza obszar działania? Wszystkie zmiany muszą być na bieżąco uaktualniane. Sprzedaż towarów lub usług, bez odpowiedniego numeru PKD zwykle traktuje się jako niedopełnienie obowiązku. W związku z tym przedsiębiorca, który nie aktualizuje niezbędnych danych, naraża się karę na gruncie administracyjnym np. w postaci grzywny. Brak odpowiedniego kodu PKD nie wpływa jednak na działalność gospodarczą od strony podatku, ani nie powoduje jej zawieszenia. Mimo to, uzupełnienie kodów PKD jest niezbędne, dlatego przedsiębiorca powinien mieć to na uwadze w czasie prowadzenia działalności.

Skontaktuj się z naszym biurem rachunkowym w Toruniu i dowiedz się więcej o zakładaniu firmy!