Jakie podatki płaci przedsiębiorca? – Zakładam firmę

Jakie podatki płaci przedsiębiorca? Biuro rachunkowe Toruń

Założenie firmy wiąże się z wieloma obowiązkami ze strony księgowości. Jednym z najważniejszych obowiązków, jest prawidłowe rozliczanie i opłacanie podatków.

Głównym podatkiem, jaki opłacać musi każdy przedsiębiorca osiągający przychody jest podatek dochodowy. Chociaż jest on obowiązkowy, przedsiębiorca ma możliwość wyboru formy opodatkowania: skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa. Formy opodatkowania różnią się od siebie stawkami procentowymi i regułami, które określają kryteria, jakie należy spełniać, by móc korzystać z wybranej formy.

Drugi podatek, jaki płaci przedsiębiorca to podatek od towarów i usług tzw. podatek VAT. Ten podatek doliczany jest do wartości netto transakcji kupna-sprzedaży. Wysokość stawki VAT określa ustawa o podatku VAT i zależny jest rodzaju towaru lub usługi. Podstawową stawka wynosi 23%, ale może też być zastosowane 8% lub 5%. Niektórzy przedsiębiorcy mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego lub zwolnienia przedmiotowego i na tej podstawie są zwolnieni z opłacania podatku VAT.

Do innych podatków należą: podatek od nieruchomości, jeżeli przedsiębiorca posiada nieruchomość na własność oraz podatek od czynności cywilnoprawnych, który może powstać, kiedy w ramach działalności zawrze umowę z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Dla nowego przedsiębiorcy odnalezienie się we wszystkich aspektach prowadzenia działalności może być trudne, dlatego jako biuro rachunkowe w Toruniu wyjaśniamy przedsiębiorcom ich możliwości i najważniejsze obowiązki.