Formy działalności gospodarczej

formy działalności gospodarczej - biuro rachunkowe Poltax

Jednym z najważniejszych kroków przed założeniem firmy, jest wybór formy działalności gospodarczej. Charakter działalności oraz ewentualna obecność wspólników decyduje o tym, co najlepiej wziąć pod uwagę. W Polsce można prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą albo założyć jedną ze spółek.

Jednoosobowa działalność gospodarcza cechuje się wieloma zaletami. Przede wszystkim są to możliwości korzystania z ulg i dotacji, prowadzenia uproszczonej księgowości, czy brak potrzeby wniesienia kapitału zakładowego. Niestety w tym wypadku właściciel firmy ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem, także osobistym.

W przeciwieństwie do jednoosobowej działalności gospodarczej, jeżeli biznes rozpoczynają wspólnicy, mają oni do wyboru kilka rodzajów spółek, które różnią się potrzebami i dopasowaniem do wielkości i charakteru firmy. Wspólnicy mają różne obowiązki i w rezultacie nie zawsze w ten sam sposób ponoszą odpowiedzialność oraz inaczej funkcjonuje majątek danej firmy. Najbardziej popularna jest spółka cywilna, jednak możliwości jest kilka. Do rodzajów spółek należą jeszcze spółka jawna, akcyjna, komandytowa, komandytowo-akcyjna, partnerska, osobowa, kapitałowa oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podsumowując wybór formy działalności gospodarczej, a zwłaszcza spółki, musi być przemyślana. W dużej mierze zależy ona od możliwości przedsiębiorcy, wnoszonego kapitału oraz rynku, na którym znajdą się towary bądź usługi firmy. W zakładaniu firmy pomoc można uzyskać w naszym biurze rachunkowym.