Działalność wymagająca koncesji, zezwolenia lub wpisu

Działalność gospodarcza z koncesją lub zezwoleniem

Zakładając firmę warto zorientować się, czy forma działalności, jaką przedsiębiorca planuje założyć wymaga specjalnej koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej. Wymagająca tego działalność nazywana jest działalnością reglamentowaną. Zgodę na wykonywanie takiej działalności przydziela odpowiedni organ reglamentacyjny, który następnie może przeprowadzać kontrole sprawdzające, czy firma działa zgodnie z założonymi warunkami.

O koncesję może się starać każdy przedsiębiorca i jest ona przyznawana na czas określony. Koncesji wymaga działalność górnicza obejmująca zarówno wydobywanie jak i przechowywanie surowców; działalność związana z wytwarzaniem broni i amunicji; działalność energetyczna; przewozy lotnicze; działalność radiowo-telewizyjna; a także przedsiębiorstwa zajmujące się ochroną osób i mienia oraz prowadzące kasyna.

W przypadku wydawania zezwoleń, organy administracyjne sprawdzają, czy przedsiębiorstwo dysponuje odpowiednimi możliwościami technicznymi i organizacyjnymi. Zezwolenia wymaga m.in. sprzedaż detaliczna oraz hurtowa alkoholu; prowadzenie apteki, hurtowni farmaceutycznej oraz hurtowni produktów leczniczych weterynaryjnych; działalność związana z wyrobami akcyzowymi; a także działalność zbierająca i przetwarzająca odpady.

Wpis do rejestru działalności regulowanej obejmuje m.in. wyroby i rozlew wyrobów winiarskich i spirytusowych; usługi detektywistyczne; obrót środkami ochrony roślin; indywidualne praktyki lekarskie i pielęgniarskie; prowadzenie ośrodka szkoleń dla kierowców; organizację imprez turystycznych; a także działalność telekomunikacyjną.