Działalność nierejestrowana – kiedy nie trzeba rejestrować firmy?

Działalność nierejestrowana - kiedy nie trzeba rejestrować działalności

Nie we wszystkich przypadkach konieczne jest rejestrowanie firmy. Aby to było możliwe trzeba jednak spełnić kilka warunków. Działalność nierejestrowaną może prowadzić każda osoba fizyczna o ile przychody z jej działalności nie przynoszą większego zysku niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Oprócz tego nie można prowadzić działalności w ramach spółki ani działalności wymagającej zezwolenia lub koncesji. Zgodnie z wymogami osoba chcąca prowadzić działalność nierejestrowaną nie może prowadzić innej działalności gospodarczej przez ostatnich 60 miesięcy.

Korzyścią prowadzenia działalności nierejestrowanej oprócz samego pominięcia wpisu do CEIDG czy zgłoszenia jej do urzędu skarbowego lub GUS, jest brak obowiązku płacenia składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne. Oprócz tego osoba prowadząca taki rodzaj działalności nie opłaca miesięcznych lub kwartalnych zaliczek podatkowych ani podatku VAT, ponieważ obejmuje ją tzw. zwolnienie podmiotowe. Dodatkowo nie trzeba zagłębiać się w skomplikowaną księgowość, ponieważ wystarczy prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży.

Obok prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży do obowiązków osoby prowadzącej działalność nierejestrowaną należy: rozliczanie przychodów w zeznaniu rocznym PIT-36, przestrzeganie praw konsumenta oraz wystawianie faktur i rachunków na żądanie kupującego.

Ważną informacją jest to, że w momencie przekroczenia 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia w miesiącu, konieczne będzie założenie działalności rejestrowanej.