Co musisz wiedzieć przed założeniem firmy?

Co musisz wiedzieć przed założeniem firmy?

Zakładanie firmy wiąże się z określonymi działaniami, jakie nowy przedsiębiorca musi podjąć, zanim rozpocznie swoją działalność. Dopełnienie ich zapewni dobre przygotowanie i świetny start firmy.

 1. Przedsiębiorca musi sprawdzić, czy ma prawo do założenia firmy – podstawowym wymogiem jest bycie pełnoletnim, bo wtedy ponoszą pełną odpowiedzialność za działania, choć osoby niepełnoletnie również mogą założyć firmę pod opieką ustawowego przedstawiciela. Również w Polsce firmę może założyć osoba bez obywatelstwa polskiego, jednak obowiązują wobec tego dodatkowe zasady.
 2. Należy sprawdzić, czy firma musi być zarejestrowana – w większości przypadków firma musi zostać zarejestrowana w CEIDG. Działalność nierejestrowana można prowadzić tylko jeżeli zarobki nie przekroczą 50% minimalnego wynagrodzenia.
 3. Każda firma powinna mieć swoją nazwę – nazwa jest dowolna, ale należy pamiętać, że przy jednoosobowej działalności, w nazwie firmy musi znaleźć się również imię i nazwisko właściciela.
 4. Wybór adresu firmowego – adres może być stały, firma może mieć kilka oddziałów albo nawet nie mieć adresu stałego, jeżeli wszelkie usługi prowadzone są u klientów. Tę informację trzeba jednak zawrzeć we wniosku.
 5. Ustalenie kodu PKD – kod PKD odpowiada temu, co przedsiębiorca planuje robić w swojej działalności. Konieczny będzie kod główny oraz ewentualna dowolna liczba kodów dodatkowych.
 6. Sprawdzenie, czy konieczne są specjalne pozwolenia – w niektórych przypadkach, aby prowadzić działalność niezbędna jest licencja, koncesja, zezwolenie lub specjalny wpis do rejestru działalności regulowanej.
 7. Określenie odpowiedniej formy opodatkowania dochodów – przedsiębiorca ma do wyboru różne formy działalności: na zasadach ogólnych, ryczałtem oraz według stawki liniowej.
 8. Należy sprawdzić, czy konieczne będzie opłacanie VAT – możliwe jest zwolnienie z podatku VAT w określonych ustawą zasadach.
 9. Rozeznanie w składkach ZUS – każdy przedsiębiorca musi rozliczać i opłacać składki ZUS, na początku działalności jest jednak możliwość skorzystania z Ulgi na start, a także wybór preferencyjnych składek.
 10. Ilość pracowników – każdy przedsiębiorca musi ocenić, czy będzie pracował sam, czy będzie zatrudniał pracowników.
 11. Założenie rachunku bankowego – większość przedsiębiorców preferuje założenie oddzielnego rachunku bankowego dla firmy.
 12. Powierzenie księgowości – przedsiębiorca musi zadecydować w jaki sposób będzie prowadzona ewidencja księgowa, czy zatrudni do tego księgową, czy nawiąże współpracę z biurem rachunkowym.

Jako Poltax Biuro Rachunkowe w Toruniu oferujemy nie tylko sprawną księgowość w oparciu o nowoczesne program księgowy enova365, ale również wspieramy nowych przedsiębiorców przy zakładaniu firmy.