Zwolnienie przedmiotowe z VAT

Zwolnienie przedmiotowe z VAT - kto może z niego skorzystać?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą mają możliwość skorzystania ze zwolnienia z VAT. Według przepisów istnieją dwa rodzaje zwolnień z VAT: zwolnienie podmiotowe i zwolnienie przedmiotowe, a korzystanie z nich warunkują odpowiednie zasady. Ze zwolnienia przedmiotowego z VAT mogą skorzystać przedsiębiorstwa wykonujące określony rodzaj działalności.

Ze zwolnienia przedmiotowego korzystają przedsiębiorcy świadczący w zakresie usług medycznych, służących profilaktyce, ratowaniu i poprawie zdrowia, świadczący działalność leczniczą przez przedmioty lecznicze, a także dostawcy towarów ściśle związanych z tymi usługami. Co istotne, działalność medyczną może wykonywać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Wobec tego będą to m.in. lekarze, dentyści, pielęgniarki, położne, psycholog czy inne osoby wykonujące zawód medyczny.

Drugą grupą działalności zwolnione z VAT przez zwolnienie przedmiotowe są usługi edukacyjne. Wszelkiego rodzaju jednostki świadczące usługi kształcenia i wychowania objęte systemem oświaty mają prawo do zwolnienia. Co więcej mogą to być placówki publiczne i niepubliczne, systemy nauczania prywatnego, a także usługi szkoleniowe nastawione na kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie zawodowe, o ile jednostki takie uzyskają odpowiednie akredytacje i spełnią nałożone na tego rodzaju placówki wymogi.

Ze zwolnienia przedmiotowego z VAT mogą korzystać również przedsiębiorcy świadczący określone usługi finansowe. Będą to np. firmy udzielające kredytów i pożyczek poprzez instrumenty finansowe, usługi związane z funduszami inwestycyjnymi czy usługi w zakresie poręczeń i zabezpieczeń transakcji.