Zwolnienie podmiotowe z VAT

zwolnienie podmiotowe z VAT - komu przysługuje? - Księgowość Toruń

Zwolnienie z VAT w Polsce możliwe jest w dwóch rodzajach: jako zwolnienie podmiotowe i jako zwolnienie przedmiotowe. W obu przypadkach przedsiębiorca chcący korzystać z jednego z nich musi spełnić określone przez dany rodzaj zwolnienia warunki.

Zgodnie z ustawą zwolnienie podmiotowe uzależnione jest od wysokości obrotów firmy. Jeżeli w danym roku obrotowym obroty ze sprzedaży nie przekraczają kwoty 200 000 zł wówczas przedsiębiorca ma możliwość od następnego roku obrotowego skorzystać ze zwolnienia. Wtedy do wartości sprzedaży nie będzie włączana kwota podatku. W przypadku przedsiębiorców rozpoczynających działalność, ma on możliwość skorzystania z ulgi jeżeli w proporcji do okresu prowadzenia firmy przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy wyznaczonego limitu 200 000 zł. W momencie przekroczenia tego limitu przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia podmiotowego z VAT.

Są jednak rodzaje działalności, które niezależnie od tego, czy spełniają warunek, nie mogą korzystać ze zwolnienia. Będą to rodzaje działalności określone w Art. 113 ust. 13 ustawy o VAT takie jak np.: dostawy wyrobów z metali szlachetnych, towarów akcyzowych, sprzedaży budynków i terenów budowlanych, czy części pojazdów samochodowych i motocykli. Oprócz tego osoby świadczące usługi prawnicze, doradcze, jubilerskie, czy nieposiadające siedziby w Polsce również nie mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego.

W naszym biurze rachunkowym w Toruniu wspieramy naszych klientów w prowadzeniu działalności. Nawiązując współpracę z naszymi księgowymi klienci zyskują rzetelne wsparcie w biznesie.