Zmiany w pliku JPK w wersji V7

Zmiany w deklaracjach VAT - Nowy plik JPK_V7 i najważniejsze oznaczenia - Poltax Biuro rachunkowe Toruń

Jednolity Plik Kontrolny w wersji V7 to nowy rodzaj deklaracji, który 1 października 2020 roku zastąpi deklaracje VAT 7 oraz VAT 7K. Nowy plik JPK_V7 ma dostarczać do Urzędu Skarbowego najważniejsze informacje, dlatego związane z nim zmiany są niezwykle ważne dla każdego czynnego podatnika VAT. Jego głównym celem jest ułatwienie przedsiębiorcom rozliczeń. Obecnie oprócz samego pliku JPK, należy wypełniać dodatkowo odpowiednią deklarację VAT. Od momentu wprowadzenia JPK_V7 nie będzie konieczności przesyłania dotychczas koniecznych załączników. Płynącą z tego korzyścią zarówno dla przedsiębiorcy, jak i dla organów podatkowych jest usprawnienie pracy oraz oszczędność czasu. Wystawianie Jednolitego Pliku Kontrolnego w nowej formie będzie obowiązywało wszystkie grupy przedsiębiorców, którzy są czynnymi podatnikami VAT. To oznacza, że tak samo małe, średnie oraz największe firmy będą musiały stosować JPK w wersji V7.

Jaką strukturę przyjmie JPK_V7?

Nowy plik JPK_V7 będzie można składać na dwa sposoby. Przedsiębiorcy, którzy przyjmą formę rozliczeń miesięczną, będą przesyłać plik o nazwie JPK_V7M, natomiast ci, którzy rozliczają się kwartalnie plik o nazwie JPK_V7K. Nowy plik JPK zostanie podzielony na dwie części: deklaracyjną oraz ewidencyjną. W części ewidencyjnej wykazywane będą te same informacje, które zawierała wcześniejsza wersja pliku uzupełniona o nowe informacje, natomiast część deklaracyjna zawrze w sobie informacje, które obecnie dostarczane są do Urzędu Skarbowego poprzez deklaracje VAT 7 oraz VAT 7K. Okres miesięczny zobowiązuje podatnika VAT do przekazania pliku do 25 dnia miesiąca za poprzedni miesiąc. Natomiast w przypadku rozliczenia kwartalnego do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczenia składana jest część ewidencyjna, natomiast część deklaracyjna do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który przedsiębiorca składa plik.

Jakie dodatkowe załączniki zostaną zniesione w nowym JPK?

W celu zmniejszenia liczby składanych dokumentów, podjęto decyzję o zniesieniu obowiązku składania trzech konkretnych załączników. Będą to załączniki:

VAT-ZD – czyli wniosek do ulgi za złe długi,

VAT-ZT – wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku VAT,

VAT-ZZ – wniosek o zwrot podatku VAT.

Składanie pozostałych załączników takich jak: VAT-UE; VAT-8; VAT-9M; VAT-11; VAT-12; VAT-13; VAT-21 oraz VAT-23 nadal będzie obowiązkowe.

Zmiany w pliku JPK sprawią, pomimo innej struktury, nadal wszelkie najważniejsze informacje będą trafiały Urzędu Skarbowego. Istotne jest to, że nowy plik JPK_V7 będzie należało uzupełnić o dodatkowe oznaczenia: kody grup towarowych, symbole określające rodzaj dokumentu, a także oznaczenia wybranych transakcji.

Nowe oznaczenia w strukturze JPK w wersji V7

GTU – Kody grup towarowych

Nowym wymogiem, który od 1 października 2020 roku będzie musiał zostać zastosowany w pliku JPK_V7 (tak samo w wersji miesięcznej oraz w wersji kwartalnej) jest oznaczenie faktur sprzedażowych kodami grup towarowych. Oznaczenie GTU dotyczy tylko wybranych grup produktów i usług, ocenionych jako najbardziej narażonych na nadużycia podatkowe. To oznacza, że jeżeli dany przedsiębiorca świadczy usługi lub rozprowadza produkty niewymienione w katalogu kodów grup towarowych, nie będzie musiał uzupełniać pliku tym znacznikiem. W pliku JPK_V7 muszą pojawić się wszystkie oznaczenia GTU. Jeżeli pojawią się usługi lub produkty z kilku różnych kategorii, taka informacja musi zostać uwzględniona. Jeśli jednak w danym rozliczeniu nie będzie produktów lub usług z listy, pole GTU pozostanie puste.

Dodatkowe oznaczenia wybranych transakcji

Oprócz kodów grup towarowych w nowym pliku JPK_V7 pojawiają się także dodatkowe oznaczenia do wybranych transakcji z podatkiem należnym oraz naliczonym. Zastosowanie ich nie będzie dotyczyło przedsiębiorców, którzy nie wykorzystują mechanizmu podzielonej płatności w wyłącznie krajowych transakcjach. Jeżeli dana transakcja wystąpi w okresie rozliczeniowym, należy we właściwym polu wpisać „1”, natomiast jeżeli nie wystąpi –  pole pozostawić puste.

Przy podatku należnym trzeba zastosować tego rodzaju oznaczenia:

MPP – transakcja objęta mechanizmem podzielonej płatności,

SW – dostawa ze sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju;

TP – powiązania między nabywcą, a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o którym mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT;

TT_WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej;

TT_D – dostawa towarów poza terytorium kraju przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej;

MR_T – świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy o VAT;

MR_UZ – dostawa towarów używanych, antyków, dzieł sztuki i przedmiotów kolekcjonerskich opodatkowana na zasadach marży;

I_42 – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42;

I_63 – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63;

B_SPV – transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu;

B_SPV_DOSTAWA – dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon;

B_MPV_PROWIZJA – świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia;

Natomiast przy podatku naliczonym, będą musiały zostać zastosowane takie oznaczenia:

MPP – transakcja objęta mechanizmem podzielonej płatności;

IMP – oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy.

Oznaczenia wybranych rodzajów dokumentów

Ostatnią zmianą wprowadzoną poprzez plik JPK_V7 w nowej strukturze jest potrzeba stosowania oznaczeń na wybranych rodzajach dokumentów.

Symboliczne oznaczenie musi znaleźć się na:

WEW – dokumentach wewnętrznych;

FP – przy fakturach do paragonu;

RO – do łącznego raportu okresowego kasy fiskalnej.

Jak przygotować się na nową wersję JPK_V7?

Niezbędne oznaczenia w nowej strukturze JPK_V7 wymagają od przedsiębiorcy uważności i dokładności. Odpowiednie pola będą musiały zostać poprawnie wypełnione, ponieważ błędy w pliku mogą wiązać się z nałożeniem kar i dodatkowych kosztów. Nie ma jednak powodów do obaw. Jeżeli przedsiębiorca korzysta z programu księgowego (np. enova365), ma pewność, że stale uaktualniany program będzie przystosowany do nowych obowiązków. W razie potrzeby zawsze można nawiązać kontakt z księgową.