Procedura OSS w nowym VAT e-commerce

procedura OSS w VAT e-commerce - zmiany w księgowości - Poltax Toruń

Nowe przepisy, które zostają wprowadzone wraz z nowym pakietem VAT e-commerce opierają się na specjalnie przygotowanych uproszczonych procedurach OSS (One Stop Shop) oraz IOSS (Import One Stop Shop), z których będą mogli korzystać czynni podatnicy VAT, mający siedzibę na terenie UE lub poza nią. Celem przygotowania pakietu VAT e-commerce jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców rozprowadzających te same produkty w stosunku do przedsiębiorców spoza UE, którzy rozprowadzają swoje towary w kwotach pomniejszonych o VAT.

Procedura OSS umożliwia czynnym podatkom VAT rozliczenie należnego VAT-u z transakcji B2C (business-to-customer) podlegających opodatkowaniu w różnych krajach Unii Europejskiej. Transakcje objęte tą procedurą dotyczą transakcji WSTO, czyli transakcji wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość w ramach sprzedaży wysyłkowej z jednego państwa członkowskiego UE do drugiego. Oprócz tego z procedury OSS będą korzystać usługi TBE (telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne) oraz usługi na rzecz konsumentów, dla których miejsce świadczenia usługi uregulowano w sposób szczególny. Dotychczasowe limity sprzedaży zostaną usunięte, a na ich miejsce wejdzie limit 10 000 euro dotyczący usług WSTO oraz TBE. Stosowanie tej procedury będzie możliwe od 1 lipca 2021 i nie jest obowiązkowe, ale upraszcza rozliczenia w stosunku rozliczeń w kraju konsumpcji.

Korzystanie z procedury OSS w VAT e-commerce składa się na kilka kroków:

  • Weryfikacja warunków korzystania z OSS
  • Rejestracja do OSS poprzez VIN-R (OSS), VIU-R (OSS)
  • Sprzedaż i pobór podatku VAT od konsumentów przez sprzedawcę
  • Fakturowanie według stawek oraz waluty kraju konsumpcji
  • Ewidencjonowanie transakcji OSS (dokumenty należy przechowywać 10 lat)
  • Sprawozdawczość: kwartalna deklaracja w kraju identyfikacji
  • Płatność podatku VAT w kraju identyfikacji w walucie EUR
  • Punkt kompleksowej obsługi OSS przekazuje VAT do właściwych krajów UE