Procedura IOSS w nowym VAT e-commerce

Procedura IOSS w nowym VAT e-commerce - biuro rachunkowe Toruń

Wprowadzany od 1 lipca VAT e-commerce ma na celu uproszczenie procedur rozliczania VAT-u w transakcjach B2C w Unii europejskiej. Opiera się on na dwóch systemach: OSS (One Stop Shop) oraz IOSS (Import One Stop Shop). Korzystać z tych procedur będą czynni podatnicy VAT na terenie UE lub poza nią. Program ma ujednolicić konkurencyjność przedsiębiorców z UE do przedsiębiorców spoza UE, którzy rozprowadzają te same towary, ale pomniejszone o VAT.

Procedura IOSS jest systemem z rozliczeniem VAT-u należnego w jednym kraju identyfikacji ze sprzedaży SOTI, czyli sprzedaży towarów importowanych na odległość o wartości niższej od 150 euro. Towary objęte procedurą IOSS muszą znajdować się na terytorium w kraju trzecim w momencie sprzedaży lub wysyłane są w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro. Oprócz tego procedura IOSS obejmie transakcje z towarów transportowanych lub wysyłanych przez dostawcę lub w jego imieniu na rzecz konsumenta w państwie członkowskim. Co ważne, towary nie podlegają podatkowi akcyzowemu.

Korzystanie z procedury OSS składa się na kilka kroków:

  • Weryfikacja kwalifikacji do korzystania z IOSS
  • Rejestracja do OSS przez VIN-R (IOSS), VIU-R (IOSS)
  • Sprzedaż oraz pobór podatku VAT od konsumentów przez sprzedawcę
  • Fakturowanie zgodnie ze stawką oraz walutą kraju konsumpcji
  • Przepływ informacji na temat transakcji (w tym numer IOSS) do odprawy celnej. Towary IOSS są zwolnione z importowego VAT-u
  • Ewidencjonowanie transakcji IOSS (dokumenty przechowywane są przez 10 lat)
  • Sprawozdawczość miesięczna – deklaracja w kraju identyfikacji
  • Płatność podatku VAT w kraju identyfikacji w walucie EUR
  • Punkt kompleksowej obsługi IOSS przekazuje VAT do właściwych krajów UE