Metoda kasowa VAT

metoda kasowa VAT - rozliczanie podatku VAT - Księgowość Toruń

Metoda kasowa w rozliczeniach VAT może być korzystna dla niektórych przedsiębiorców. Metoda kasowa różni od metody ogólnej, według której obowiązek podatkowy VAT powstaje zgodnie z datą sprzedaży towaru lub wykonania usługi. Według ogólnych zasad trzeba więc zapłacić VAT niezależnie od tego, czy przedsiębiorca otrzyma zapłatę za wystawioną fakturę, czy też nie. Metoda kasowa przewiduje rozliczenie VAT zgodnie z okresem zgodnym z datą otrzymania zapłaty. To oznacza, że według metody kasowej rozliczenie VAT ujmowane jest dopiero po tym, jak faktura zostanie opłacona, zamiast w okresie przypisanym do jej wystawienia.

Z metody kasowej mogą korzystać mniejsze i większość średnich firm. Wyznacznikiem tego są dochody. Jeżeli przedsiębiorca nie przekracza 2 mln euro w poprzednim roku podatkowym, może skorzystać z metody kasowej VAT. Trzeba mieć jednak na uwadze, że metodę kasową można stosować tylko i wyłącznie podczas rozliczeń kwartalnych. Ta metoda jest szczególnie korzystna dla przedsiębiorców wystawiających faktury o długich terminach płatności. Co więcej jeżeli często zdarza się, że kontrahenci nie płacą w terminie, zastosowanie metody kasowej VAT chroni firmę przed utratą płynności finansowej. Utrata płynności finansowej mogłaby poskutkować namnażaniem zaległości podatkowych. Dodatkowo, niezbędnym elementem jest stałe śledzenie wpływów z dokonywanych płatności, aby móc dopilnowywać nieprzekraczalnych terminów.