Kiedy przedsiębiorca może odliczać VAT?

Odliczenia VAT - w jakich przypadkach? - Biuro rachunkowe Toruń

Zgodnie z ustawą przedsiębiorca, który jest czynnym podatnikiem VAT ma możliwość obniżania podatku należnego o podatek naliczony oraz uzyskania zwrotu podatku, jeżeli podatek naliczony jest wyższy od należnego za dany okres rozliczeniowy. Aby przedsiębiorca mógł korzystać z możliwości odliczania VAT, jego zadaniem jest dotrzymanie wyznaczonych przez ustawę o podatku od towarów i usług terminów oraz właściwa interpretacja faktur, ponieważ nie każda faktura uprawnia do odliczeń.

Najważniejszym wymogiem jest to, by trzymać się odpowiedniego okresu rozliczeniowego. Odliczenie VAT jest możliwe w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy. Wobec tego VAT-u należy odliczyć w okresie rozliczeniowym, za który przedsiębiorca otrzymał fakturę. Przedsiębiorca powinien szczególnie sprawdzać datę uzyskania dokumentu. Dzięki temu unikamy pomyłek i rozliczamy faktury w odpowiednich okresach rozliczeniowych. Jeśli jednak przedsiębiorca nie dokona odliczenia w okresie powstania obowiązku podatkowego, nadal może to uczynić przed kolejne 3 okresy rozliczeniowe przy rozliczeniach miesięcznych oraz 2 kolejnych przy rozliczeniach kwartalnych. Oprócz tego nabyte towary lub usługi muszą być wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Istnieje również szereg sytuacji, kiedy przedsiębiorca traci prawo do odliczeń VAT. Dla przykładu dzieje się tak, gdy fakturę za sprzedaż wystawi podmiot nieistniejący lub przedstawione kwoty są niezgodne z rzeczywistością. Inną możliwością są transakcje nie podlegające opodatkowaniu lub całkowicie z niego zwolnione.