Jak naprawić błąd w transakcji ze split payment?

Brłąd w transakcji split payment - jak go naprawić? - Biuro rachunkowe Toruń

Obowiązek stosowania metody split payment (podzielonej płatności) został nałożony na transakcje pomiędzy przedsiębiorcami, w sytuacji, gdy jednorazowa transakcja przekracza 15 000 brutto i dotyczy określonych towarów i usług (załącznik nr 15 do ustawy o VAT). Zgodnie z przepisami transakcje, które należy uregulować metodą podzielonej płatności należy oznaczyć w pliku JPK specjalnym oznaczeniem MPP.

Niekiedy zdarza się jednak, że pomimo obowiązku opłacenia transakcji metodą split payment wystąpi błąd. Częstym błędem jest brak stosownego oznaczenia MPP na fakturze. Najlepszą reakcją na błąd jest jak najszybsze zawiadomienie nabywcy o konieczności opłacenia danej faktury metodą podzielonej płatności, najlepiej przed dokonaniem przelewu.  Pomimo braku oznaczenia MPP nabywca i tak jest zobowiązany do opłacenia faktury metodą podzielonej płatności. Jeżeli tego nie zrobi zarówno sprzedawcy, jak i nabywcy grozi finansowa sankcja o wartości 30% podatku VAT wynikającego z konkretnej faktury. Drugim sposobem jest wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej lub wystawienie noty korygującej przez nabywcę. Poprawią one dokument, uzupełniając go o właściwe dane.