Czym jest VAT e-commerce?

Czym jest VAT e-commerce?

Pakiet VAT e-commerce zakłada uszczelnienie podatku VAT na gruncie handlu elektronicznego oraz importu małych przesyłek do UE. Nowe regulacje mają poprawić konkurencyjność przedsiębiorców unijnych wobec przedsiębiorców spoza Unii Europejskiej. Dzięki zmianom także przedsiębiorcy spoza UE będą zobowiązani do płacenia tego podatku. Celem Komisji Europejskiej jest ograniczenie napływu nieopodatkowanych towarów z krajów spoza UE. Pakiet ma więc stanowić ułatwienie dla przedsiębiorców UE, którzy dotąd musieli konkurować z firmami rozprowadzającymi te same towary, ale tańsze ze względu na brak VAT. Pakiet VAT e-commerce zakłada również uproszczenie procedur poboru podatku VAT.

Głównymi systemami zarządzającymi pakietem VAT e-commerce będą dwie procedury: OSS (One Stop Shop) oraz IOSS (Import One Stop Shop). OSS obejmie transakcje świadczone na bazie WSTO (wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość), usługi TBE oraz część usług dla konsumentów, których miejsce świadczenia usługi lub dostawy towaru uregulowane jest w sposób szczególny. Natomiast procedura IOSS obejmuje transakcje SOTI (sprzedaż na odległość towarów importowych z państw spoza UE). Co ważne wartość rzeczywista przesyłki nie może przekroczyć 150 euro lub w momencie transakcji towary muszą znajdować się na terytorium kraju trzeciego w momencie ich sprzedaży i nie mogą podlegać podatkowi akcyzowemu.

Zmiany mają zostać wprowadzone od 1 lipca 2021 roku, ale zastosowanie procedur nie jest obowiązkowe, choć stanowi spore uproszczenie w porównaniu do rozliczeń VAT w kraju konsumpcji.