Weryfikacja kontrahentów na białej liście VAT

Dlaczego warto weryfikować kontrahentów na białej liście VAT?

Biała lista VAT powstała, aby zagwarantować bezpieczeństwo transakcji wykonywanych przez przedsiębiorców. Zawiera ona wykaz podatników VAT, zarejestrowanych przez naczelnika Urzędu Skarbowego, a także tych, którzy zostali wykreśleni lub/i przywróceni na listę. Informacje umieszczone w spisie umożliwiają weryfikację kontrahenta pod względem rzetelności czy wiarygodności, a także udostępniają istotną wiedzę na jego temat.

Między innymi na białej liście podatników VAT można znaleźć podstawowe informacje. Zaczynając od nazwy firmy oraz nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania danej firmy czy adresu siedziby firmy. Oprócz tego udostępniona numery NIP, REGON czy KRS. Ważną informacją jest również data rejestracji lub wykreślenia z rejestru VAT. Odnotowuje się też datę przywrócenia do rejestru łącznie z warunkującymi to podstawami prawnymi. Istotne są numeru rachunku bankowego, dzięki czemu kontrahent może sprawdzić, czy posiada odpowiednie dane do przelewu i uregulowania transakcji.

Warto dodać, że białą listę VAT urząd stale uaktualnia w każdy dzień roboczy. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą sprawdzać aktualne dane na bieżąco. W ten sposób dla przykładu jeżeli przedsiębiorca sprawdza na białej liście VAT numer rachunku w celu dokonania przelewu, ma pewność, że uzyska aktualne dane i nie popełni błędu. Warto sprawdzać, ponieważ przelew dokonany na inny rachunek niż w spisie może wiązać się z konsekwencjami. Spis jest otwarty, bezpłatny i dostępny dla każdego przedsiębiorcy.