PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

Księgowość jest prowadzona przez wykształcone i doświadczone osoby. Znamy się na prowadzeniu jej dla firm handlowych, produkcyjnych i usługowych, niezależnie od ich wielkości. Nieustannie ulepszamy nasze umiejętności poprzez poszerzanie wiedzy z dziedziny finansów i rachunkowości oraz śledzenie zmian w prawie polskim, co gwarantuje rzetelne i poprawne prowadzenie spraw finansowych.

Prowadzenie pełnej księgowości to system identyfikacji, pomiaru, ewidencji oraz przetwarzania i komunikowania informacji finansowych o działalności przedsiębiorstwa, który jest niezbędny do podejmowania decyzji, planowania i kontroli. Daje przejrzysty, wiarygodny obraz rzeczywistości gospodarczej danej firmy, jej rentowności, płynności i gospodarności. Sprawozdania i raporty finansowe stanowią podstawę do okresowych rozliczeń z kontrahentami i instytucjami, z którymi współpracuje Twoja firma. Wybierając usługę prowadzenia pełnej księgowości w naszej firmie będziesz mógł w pełni zająć się swoim biznesem, nie zawracając sobie głowy sprawami rozliczeń. Wystarczy, że dostarczysz nam swoje dokumenty finansowe.

Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do osób, które chcą zoptymalizować bieżące wydatki i skoncentrować się na kluczowych dla swojej firmy zagadnieniach. Podejmując współpracę z naszym biurem księgowo - rachunkowym mogą Państwo liczyć na profesjonalną i fachową obsługę na najwyższym poziomie, dostęp do zawsze aktualnych informacji, jak również elastyczne warunki współpracy. Decydując się na współpracę z biurem rachunkowym Poltax zyskują Państwo także gwarancję bezpieczeństwa firmowych finansów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu księgowości i rachunkowości wielu przedsiębiorstw, doskonale radzimy sobie nawet z trudnymi, niestandardowymi sytuacjami. Szeroka oferta, umożliwia nam świadczenie kompleksowych usług księgowych, rachunkowych oraz obsługę kadrowo płacową, dzięki której zaoszczędzą Państwo czas, pieniądze i pozbędą się problemów związanych z żmudną i trudną "papierkową robotą".

Kto powinien prowadzić pełną księgowość?

Wybór prowadzenia księgowości w większości przypadków leży po stronie przedsiębiorcy. W zależności od charakterystyki działalności gospodarczej, jej wielkości i obrotów przedsiębiorca w większości przypadków może wybrać pomiędzy prowadzeniem pełnej księgowości, a księgowości uproszczonej, czyli księgi przychodów i rozchodów. Są jednak takie rodzaje działalności, na które prawo nakłada obowiązek prowadzenia pełnej księgi rachunkowej.

Zgodnie z przepisami pełną księgowość powinny prowadzić m.in:

  • spółki kapitałowe prawa handlowego (spółki akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością),
  • spółki osobowe prawa handlowego (spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne)
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki (np. cywilna, jawna, partnerska) jeżeli przychody za poprzedni rok obrotowy ze sprzedaży towarów i/lub usług przekroczyły 2 mln euro w polskiej walucie;
  • jednostki organizacyjne działające na podstawia Prawa Bankowego oraz przepisów o obrocie papierów wartościowych, działalnością ubezpieczeniową, inwestycyjną, asekuracyjną, a także kas oszczędnościowo-kredytowych i organizacji funduszy emerytalnych bez względu na przychód;
  • jednostki budżetu województwa, gminy i powiatu;
  • przedsiębiorstwa zagraniczne, jeżeli uzyskują dotacje lub subwencje z budżetu państwa.

Wobec tego zwykle pełną księgowość prowadzą przede wszystkim największe firmy, których obroty są nieporównywalni wyższe od średnich i małych przedsiębiorstw. Na prowadzenie pełnej księgowości można też zdecydować się dobrowolnie.

Kiedy należy przejść z księgowości uproszczonej na pełną księgowość?

Większość firm, które prowadzą księgowość uproszczoną nie przekraczają ustalonej granicy 2 mln euro w złotówkach z przychodów za sprzedaż towarów i/lub usług. Jeżeli przedsiębiorca w danym roku obrotowym przekroczy tę wartość od następnego roku obrotowego jest zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości. Może zdarzyć się również tak, że przedsiębiorca postanowi przekształcić swoją działalność w spółkę kapitałową lub osobową prawa handlowego wówczas bezwzględnie będzie musiał przejść na pełną księgowość, bez względu na przychody.

Jaki rodzaj ewidencji musi znaleźć się w pełnej księdze handlowej?

Pełna księgowość zobowiązuje przedsiębiorcę do szerszego ewidencjonowania operacji gospodarczych. W ten sposób firma rozlicza się ze wszelkich zdarzeń finansowych i tym samym zachowuje pełną transparentność. Przede wszystkim księga handlowa uwzględnia źródła finansowania i daje szerokie spojrzenie na majątek przedsiębiorstwa.

Podstawowymi elementami, jakie muszą zostać zawarte w pełnej księdze handlowej są:

Dziennik – zawiera chronologiczny spis zdarzeń finansowych w określonym czasie. Każdy wpis musi zostać ta oznaczony, by korespondował z dowodami księgowymi. W przypadku, gdy jedna firma prowadzi więcej niż jeden dziennik, na koniec okresu sprawozdawczego konieczne jest sporządzenie księgowego zestawienia obrotów.

Konta syntetyczne i analityczne – konta syntetyczne, czyli konta księgi głównej zawierają rejestr zbiorczych zapisów operacji w grupach środków gospodarczych oraz ich źródeł pochodzenia. Są to dla przykładu rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, towary, materiały czy kasa. Z kont syntetycznych księgowa zyskuje informacje potrzebne np. do bilansów i sprawozdań. Z kolei konta analityczne, czyli konta księgi pomocniczej uszczegóławiają ewidencję zapisów na kontach syntetycznych. Suma obrotów i sald na koncie analitycznym powinno odpowiadać danym zawartym na koncie syntetycznym. Co ważne, jedno konto analityczne podpięte jest pod jedno konto syntetyczne.

Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych – prowadzenie rejestru poprzez konta syntetyczne i analityczne odbywa się poprzez stosowanie zasady podwójnego zapisu. Zestawienie obrotów z poszczególnych kont wykazuje czy dane na obu kontach są zgodne i w razie problemów księgowa łatwiej odnajdzie błąd.

Inwentarz w księdze handlowej – zawiera spis aktywów i pasywów, czyli składników majtku. Taki wykaz powinien zostać poparty odpowiednią inwentaryzacją. Zwykle inwentarz jest konieczny w firmach, które wcześniej nie prowadziły pełnej księgowości, w większości przypadków składniki inwentarza wykazane są w zestawieniu obrotów i sald kont.