Pełna księgowość – usługi biura rachunkowego

Pełna księgowość w biurze rachunkowym Toruń

Pełna księgowość jest najbardziej rozbudowaną formą prowadzenia księgowości. W odróżnieniu do samej księgi przychodów i rozchodów, pełna księgowość jest skierowana przede wszystkim do największych firm, których obroty są większe niż w przypadku firm średniej czy mniejszej wielkości. Najczęściej z pełnej księgowości korzystają osoby fizyczne lub spółki np. jawna, partnerska czy cywilna. W momencie przekroczenia ustalonej kwoty rocznego przychodu – 2 mln euro, przedsiębiorca jest zobowiązany do przejścia na pełną księgowość dla pełnej transparentności firmy. Ma to na celu zapobiegania nieuczciwości finansowej.

Księgowa prowadząca pełną księgowość firmy ma za zadanie rozliczania wszystkich zdarzeń finansowych i uwzględniania ich w księgach. Wobec tego pełna księgowość pokazuje wszelkie źródła finansowania oraz umożliwia szerokie spojrzenie na cały majątek przedsiębiorstwa. Poprawnie prowadzona księga handlowa daje sporo ważnych informacji zarówno zarządowi przedsiębiorstwa jak i organom podatkowym w razie kontroli. Dzięki temu rodzajowi prowadzenia księgowości znacznie łatwiej przedsiębiorcom zarządzać majątkiem oraz kontrolować zobowiązania podatkowe.

W ramach pełnej księgowości zadaniem księgowej jest prowadzenie między innymi kont księgi głównej, kont księgi pomocniczej, zestawień obrotów i sald czy wykazu składników pasywów i aktywów. Rozbudowana forma księgowości przekłada się zatem na większy wkład pracy księgowej. W naszym biurze rachunkowym oferujemy zarówno rozliczenia pełnej księgowości jak i samej księgi przychodów i rozchodów.

Sprawdź nasze usługi księgowe i skontaktuj się w celu nawiązania współpracy.