KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Jest to bardzo popularna usługa, gdyż musi prowadzić ją większość polskich przedsiębiorców. Prowadzimy ewidencję przychodów ze sprzedaży towarów lub usług oraz ewidencję ponoszonych kosztów. Po każdym miesiącu następuje porównanie przychodów ze sprzedaży z kosztami ich uzyskania, dzięki czemu ustala się podstawę do obliczenia podatku dochodowego. Dokonuje się to na podstawie zestawienia faktur VAT, dowodów wpłat, opłat bankowych i tym podobnych.
Oprócz prowadzenia samej księgi spisujemy także rejestry dla potrzeb podatku od usług i towarów, zakładamy odpowiednie ewidencje np. środków trwałych lub przebiegu pojazdu. Odliczamy także należne zaliczki na rzecz podatku dochodowego i reprezentujemy interesy klienta w urzędach. Wykupując w naszej firmie usługę prowadzenia księgi rozchodów i przychodów, otrzymują od nas Państwo pełne wsparcie w sprawach finansów.