Regulacja płatności split payment

regulacja split payment księgowość

Split payment dotyczy jedynie transakcji pomiędzy przedsiębiorstwami (B2B) o wartości równej albo wyższej od 15 tys. złotych i dotyczy towarów i usług przedstawionych w nowelizacji ustawy o VAT. W przypadku konieczności zastosowania mechanizmu podzielonej płatności, sprzedawca ma obowiązek umieszczenia na fakturach informacji o formie zapłaty split payment.

Pominięcie takiej informacji wiąże się z sankcjami nakładanymi przez urząd skarbowy o wartości 30% od podatku VAT na fakturze. Nabywca musi zostać poinformowany o zaniedbaniu np. przez wystawienie faktury korygującej, żeby mógł zrealizować zapłatę metodą podzielonej płatności. W ten sposób sprzedawca będzie mógł uniknąć skutków niedopatrzenia.

W sytuacji, kiedy sprzedawca nie załączy stosownej adnotacji o płatności na fakturze oraz nie poinformuje o o tym, a nabywca nie zweryfikuje danych i nie zapłaci metodą split payment, wina może leżeć też po stronie nabywcy. Wtedy to na niego nakładane są sankcje o wysokości 30% od podatku VAT. Zadaniem nabywcy jest orientacja w towarach i usługach objętych ustawą. Nabywca uniknie kary, jeśli w tej samej sytuacji skontroluje dane oraz zastosuje metodę podzielonej płatności.

W obszarze split payment będą możliwe również faktury zbiorcze. Aby dokonać płatności za parę faktur, przelew musi objąć każdą z faktur wystawionych od jednego dostawcy w danym okresie, a także musi pokrywać pełną kwotę VAT podliczoną z każdej z nich.