Zmiany w przepisach białej listy podatników VAT od 1 lipca

biała lista podatników - zmiany od 1 lipca - Biuro rachunkowe Poltax Torun

Nowelizacja ustawy PIT i CIT uchwalona 6 maja 2020 r. przewiduje zmiany w zakresie wykazu podatników VAT. Ustawa ta rozszerza wprowadzony od 1 stycznia 2020 r. zakaz wliczania części wydatków do kosztów podatkowych przekraczających 15 000 zł, jeśli uregulowano je na inny rachunek niż wskazany w wykazie podatników VAT. Mowa tu o białej liście podatników VAT. Aby uniknąć sankcji związanych z korzystaniem z innego rachunku, w ciągu 3 dni od dnia przelewu należało złożyć zawiadomienie ZAW-NR.

Wraz z wcieleniem nowelizacji czas na złożenie zawiadomienia ZAW-NR wydłuża się do 7 dni. Jak dotąd należało złożyć go do naczelnika urzędu skarbowego właściwego sprzedawcy. Od teraz będzie to naczelnik właściwy dla nich samych. Dzięki nowym przepisom zmienia się też sposób sankcjonowania. W niektórych przypadkach nie będzie ona stosowana. Od 1 lipca w przypadku wpłaty na rachunek nieujawniony w wykazie podatników VAT, przedsiębiorca uniknie sankcji gdy:

– płatność będzie dokonana sposobem podzielonej płatności (split payment),

– płatność wpłynie na rachunek cesyjny oraz wykorzystywany w faktoringu, gospodarki własnej banku lub SKOK-ów,

– płatność wlicza się na faktury dokumentujące WNT, import oraz dostawy usług i towarów rozliczane przez nabywcę.

Nowość polegająca na umożliwieniu włączenia kosztów zapłaconych na inny rachunek, niż ten umieszczony na białej liście podatników VAT, przy zapłacie mechanizmem split payment stanowi w pewnym stopniu ułatwienie. W ten sposób przedsiębiorcy nie muszą sprawdzać obecności rachunku sprzedawcy na białej liście.