Kiedy można zmienić formę opodatkowania?

Jak zmienić formę opodatkowania? - Biuro rachunkowe Toruń

W Polsce dostępnych jest kilka form opodatkowania, a nowy rok daje możliwość jej zmiany. Dzięki temu każde przedsiębiorstwo może lepiej dopasować typ rozliczenia do profilu i rozmiaru firmy.

Pierwszą formą opodatkowania jest karta podatkowa. Ta forma jest atrakcyjna ze względu na brak konieczności prowadzenia ksiąg, wpłacania zaliczek do podatku dochodowego czy zeznań podatkowych. Rozliczenie karty podatkowej ogranicza się do wpłacania odgórnie ustalonej przez odpowiedniego naczelnika urzędu skarbowego kwoty podatku. Drugą formą opodatkowania jest ryczałt. Stosując tę formę, przedsiębiorca musi rzetelnie prowadzić ewidencję, jednak ta forma jest atrakcyjna dla wielu osób ze względu na stosunkowo niskie stawki składek. Skala podatkowa i podatek liniowy również wymagają pełnej dokumentacji w postaci Księgi Przychodów i Rozchodów lub Księgi Handlowej, ale różnią się od siebie wysokością stawek oraz przysługującymi ulgami. Ponadto podstawa opodatkowania ustalana jest na podstawie różnicy uzyskanego przychodu i kosztu jego uzyskania.

Nim jednak przedsiębiorca zdecyduje się na zmianę, powinien najpierw sprawdzić, czy ma taką możliwość. Jeśli spełnia ustalone do wybranej z form opodatkowania wytyczne, ma prawo zmiany formy opodatkowania. W tym celu należy zgłosić zmianę do urzędu skarbowego: do 20 stycznia w przypadku karty podatkowej, gdy przedsiębiorca wybiera ją lub z niej rezygnuje oraz w przypadku pozostałych form opodatkowania do 20 dnia następnego miesiąca, od chwili uzyskania pierwszego przychodu w nowym roku.