Zamknięcie roku podatkowego w KPiR

zamknięcie roku podatkowego w kpir - Księgowość Toruń

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą powinien odpowiednio zakończyć rok.  Zamknięcie roku podatkowego wiąże się ze sporządzeniem spisu z natury (remanentu) oraz zamknięcia księgi.

Obowiązek przygotowania spisu z natury wynika z rozporządzeń w sprawie KPiR. Celem remanentu jest sprawdzenie ilości towarów, jaka została na stanie, z przeznaczeniem na handel. Dokument powinien zostać dołączony do Księgi Przychodów i Rozchodów. Spis z natury powinien zawierać towary handlowe, materiały pomocnicze i podstawowe, wyroby gotowe i półwyroby, braki oraz odpady. Do spisu nie wliczają się środki trwałe oraz wyposażenie. Powinien to być spis stanu na dzień 31 grudnia i obowiązek ten dotyczy także osób, które zawiesiły działalność. Po dokonaniu spisu w formie ilościowej należy określić również jego wartość. Każdy zawarty w spisie składnik powinien zostać należycie wyceniony.

Natomiast zamknięcie Księgi Przychodów i Rozchodów polega na podsumowaniu księgi. Przedsiębiorca ma za zadanie przygotować roczne zestawienie uwzględniające informacje za każdy miesiąc oraz wynikające z tego podsumowanie roku. Warto zaznaczyć, że zamknięcie księgi i spis z natury to dwie odrębne czynności. Remanentu nie zawiera się w podsumowaniu księgi.