Wystawianie e-paragonów

wystawianie e-paragonów online w przedsiębiorstwie - Poltax Toruń

Wystawianie e-paragonów dotyczy tylko i wyłącznie kas fiskalnych online oraz wirtualnych kas online. Przedsiębiorcy korzystający z kas fiskalnych z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii nie mają takiej możliwości. Wystawienie e-paragonu może odbyć się tylko na kasie fiskalnej online, która gwarantuje odpowiedni stan techniczny. Ma to umożliwiać czytelny wydruk paragonu lub faktury w postaci papierowej. Natomiast paragon lub faktura w postaci elektronicznej ma udostępniać nabywcy czytelny widok, dzięki któremu sprawdzi prawidłowość sprzedaży.

Wystawianie e-paragonów przy użyciu kasy online możliwe jest tylko wtedy, gdy nabywca się na to zgodzi. Metoda przekazania e-paragonu zostaje uzgodniona między obiema stronami sprzedaży. Wystawiony e-paragon trzeba uwzględnić w raporcie dobowym oraz miesięcznym. Dlatego też przedsiębiorcy decydujący się na zakup kasy online, chcący przesyłać elektroniczne paragony, muszą nabić sprzedaż na kasie. W ten sposób zachowuje się on w pamięci drukarki i można go uwzględnić w raportach. Ze względu na to, że nabywca otrzymał już paragon w formie elektronicznej, sam przedsiębiorca nie musi przechowywać paragonu w formie wydrukowanej.