Rezygnacja z PPK a wypłata środków

Rezygnacja z PPK a wypłata zgromadzonych oszczędności

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) zostały przygotowane z myślą o zapewnieniu środków finansowych po zakończeniu aktywności zawodowej. Uczestnictwo w programie jest w pełni dobrowolne. Każda osoba ma możliwość zapisania się do PPK, a także rezygnacji z programu. Co się dzieje w przypadku rezygnacji z PPK z zebranymi środkami? Nie ma powodów do obaw, w przypadku wczesnej rezygnacji z PPK, zebrane środki nie przepadną.

Co do zasady w momencie rezygnacji z PPK instytucja finansująca ma obowiązek dokonać zwrotu środków, na wskazany przez uczestnika rachunek bankowy. Zwrot obejmuje całą kwotę i można go dokonać na wniosek złożony do instytucji lub poprzez własny rachunek PPK. Trzeba mieć jednak na uwadze, że dokonanie samego zwrotu, nie jest równoznaczne rezygnacją. Aby całkowicie zrezygnować z uczestnictwa w programie, należy również poinformować o tym pracodawcę. Pisemna rezygnacja u pracodawcy poskutkuje zaprzestaniem dokonywania wpłat.

Może się jednak zdarzyć, że osoba, która wcześniej zrezygnowała z PPK, chce na nowo wrócić do gromadzenia oszczędności z pomocą programu. Oczywiście istnieje taka możliwość. Wystarczy zgłosić pracodawcy chęć ponownego przystąpienia do PPK. Odpowiedni wniosek o dokonywanie wpłat musi trafić do instytucji finansującej do 15 dnia kolejnego miesiąca. W imieniu nowych uczestników, którzy wcześniej nie mieli własnego konta PPK, pracodawca zawiera stosowną umowę, a następnie rozpoczyna naliczanie środków.