Nowe preferencyjne składki ZUS w 2021 roku

preferencyjne składki ZUS - Biuro rachunkowe Toruń

preferencyjne składki ZUS

Preferencyjne składki ZUS zostały stworzone dla nowych przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą. To rozwiązanie jest sporą ulgą na start, dlatego że przynosi oszczędności dla nowych firm. W porównaniu do zwyczajnych składek, tzw. dużego ZUS-u, składki preferencyjne są niższe i przysługują nowym przedsiębiorcom na okres jednego roku.

Wartość preferencyjnych składek ZUS oblicza się na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 30%. Ze względu na wzrost kosztów pracy – w 2021 roku minimalna płaca ma wynosić 2800 zł brutto – również składki preferencyjne ZUS będą wyższe. Wynagrodzenie wzrasta o 200 zł, co oznacza, że składki preferencyjne wzrosną o 18,98zł w skali miesiąca (w porównaniu do poprzedniego roku), co znacząco podwyższa składki w skali roku. Pomimo wzrostu składek, to nadal dobra alternatywa dla nowych firm, w stosunku do opłacania pełnych składek z dużego ZUS-u, pozwalająca obniżyć koszty.

Natomiast warto dodać, że składki na ubezpieczenie zdrowotne w małym, preferencyjnym ZUS-ie oraz w dużym ZUS-ie są takie same i obliczane na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ogłaszanego na początku roku przez Urząd Statystyczny.