PPK dla pracownika

ppk dla pracownika informacje z biura rachunkowego

Celem przygotowania Pracowniczych Planów Kapitałowych było utworzenie dodatkowego źródła dochodu po skończeniu 60 lat, dopełniającego środki emerytalne. Żeby zostać uczestnikiem programu, nie trzeba podpisywać żadnych formularzy, ponieważ obowiązek umieszczenia pracowników na listach osób objętych PPK dotyczy pracodawcy. Ponadto korzystający z PPK może posiadać więcej kont niż jedno, na przykład ze względu na różne źródła zatrudnienia.

Podstawowa składka wpłacana przez pracownika wynosi 2% pensji brutto, ale może zostać ona powiększona o następną nie przekraczającą kolejnych 2%. Wysokość składki pracownik ustala samodzielnie, przekazując te dane swojemu pracodawcy i ma możliwość zmiany stawki w dowolnym momencie. Wpłaty finansowe będą odprowadzane od wynagrodzenia po opodatkowaniu (netto).

Ze skarbu państwa uczestnik programu dostanie jednorazową, powitalną wpłatę o wartości 250 zł, a także stałą coroczną dopłatę w kwocie 240 zł. Dopłata roczna należy się jednemu płatnikowi raz w roku, niezależnie od ilości kont PPK. Po ukończeniu 60 lat możliwy jest odbiór 25% pieniędzy, a ich reszta będzie wypłacana ratalnie. Wielkość wypłat zależy od wieku w którym rozpoczęto składki, wysokości składek oraz momentu pierwszej wypłaty. Początek programu zależy od liczby pracowników w danej firmie. Przedsiębiorstwa z większą liczbą zatrudnionych niż 250 osób przystąpiły do programu w lipcu 2019 roku, mniejsze przystąpią na początku, w połowie albo na zamknięcie 2020 roku.