PPK dla pracodawców

w biurze rachunkowym Poltax Toruń dowiesz się wszystkiego o PPK dla pracodawcy

Zastosowanie Pracowniczych Planów Kapitałowych i wybór instytucji finansowej, która będzie kierować PPK, według wprowadzonej ustawy stanie się obowiązkiem wszystkich firm. Od lipca 2019 roku system dotyczy pracodawców, którzy zatrudniają powyżej 250 osób, a od roku 2020 także pracodawców pozostałych firm. Od 1 stycznia 2020 będą to średnie firmy mające od 50 do 249 pracowników, a od lipca 2020 – 20 – 40 osób. Od 1.01.2021 program obejmie mikro firmy posiadające mniej niż 20 pracowników.

Składki na jednego pracownika sięgają 1,5% od jego wynagrodzenia brutto (składka obowiązkowa, podstawowa) oraz do 2,5% składki dobrowolnej, dodatkowej. Wpłaty mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Każda z nich nie będzie wliczana w wynagrodzenie, podstawy ustalenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Pracownicze Plany Kapitałowe dotyczą osób, które są w danej firmie ponad 3 miesiące. Pracodawcy nie są zobowiązani do zawierania osobnej umowy z pojedynczymi pracownikami, a jedynie przygotowują listę nazwisk w załączniku do umowy o prowadzenie PPK.

Niewprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz zmuszanie pracowników do wycofania się z PPK podlega grzywnie wynoszącej do 1,5% pełnego funduszu wynagrodzeń. W sytuacji braku wpłat, nieprowadzenia właściwej dokumentacji lub składania nieprawdziwych danych, pracodawcy grozi grzywna wynosząca od 1000 do 1 000 000 zł.