PPK a podatek od zysku kapitałowego

Wypłata z PPK a podatek - Poltax Księgowość Toruń

Pracownicze Plany Kapitałowe PPK zostały stworzone, aby umożliwić uczestnikom odkładanie oszczędności na czas, kiedy zakończą swoją aktywność zawodową. Program PPK przewiduje wypłacenie środków po ukończeniu 60 roku życia, jednak skorzystanie z zebranych środków jest możliwe w każdym czasie. Przystąpienie do PPK jest dobrowolne, tak samo jak rezygnacja. Osoba, która chce wypłacić swoje środki PPK wcześniej musi liczyć się z koniecznością zapłaty podatku od zysku kapitałowego.

W momencie wypłaty środków przed 60 rokiem życia uczestnik uzyskuje całość wpłat własnych oraz 70% środków wpłaconych przez pracodawcę pomniejszonych o 19% zryczałtowanego podatku dochodowego. Instytucja finansowa pobiera podatek przed wypłatą środków. Uczestnik PPK nie zapłaci podatku od zysku kapitałowego, jeżeli dokona wypłaty 100% środków na cel pokrycia wkładu własnego na kredyt hipoteczny z zaznaczeniem, że środki te zostaną zwrócone. 25% środków bez podatku oraz bez zwrotu na konto, uczestnik PPK wypłaci także na rzecz poważnego zachorowania uczestnika, jego małżonka lub dziecka.

Podatku nie zapłacą również osoby, które wypłacą środki z PPK po 60 roku życia. Uczestnik PPK ma możliwość wypłaty jednorazowo 25% środków, a następnie pozostałych środków w formie rat lub całości kwoty w ratach. Może również przetransferować środki na rachunek lokaty oszczędnościowej.