Polski Ład – ryczałt a składka zdrowotna, co się zmienia?

Polski Ład ryczałt a składka zdrowotna

Polski Ład wprowadza sporo zmian, do których przedsiębiorcy będą musieli się przystosować. Niezależnie od formy prowadzenia działalności gospodarczej, wprowadzane zmiany obejmą praktycznie każdego przedsiębiorcę prowadzącego działalność, a także w większości przypadków pracowników. Jedną z głównych zmian, jakie wprowadza Nowy Polski Ład są zasady związane ze składkami zdrowotnymi. Przedsiębiorcy, którzy jako formę opodatkowania stosują ryczałt będą opłacać składkę zdrowotną na podstawie kwoty przychodu, osiągniętego w ciągu roku podatkowego.

Polski Ład zostaje wprowadzony z dniem 1.01.2022. Podstawą dla składki zdrowotnej będzie kwota przeciętnego miesięcznego przychodu, zależnego od przychodów osiąganych w działalności.

  • Jeżeli przychody nie przekroczą 60 000 zł, podstawą będzie 60% przeciętnego wynagrodzenia.
  • Jeżeli przychody nie przekroczą 300 000 zł, podstawą będzie 100% przeciętnego wynagrodzenia.
  • Jeżeli przychody przekroczą 300 000 zł, podstawą będzie 180% przeciętnego wynagrodzenia.

Wówczas, gdy podstawa zostanie już wyliczona, wartość składki zdrowotnej została ustalona na 9%. Wobec tego, aby uzyskać wysokość składki, należy wyliczyć 9% od wskazanej podstawy.

Po zakończeniu roku kalendarzowego konieczna będzie wpłata kwoty różnicy pomiędzy roczną składką, a obliczoną sumą wpłaconych kwot za poszczególne miesiące w terminie do 31 marca. Należy  również pamiętać, że w Nowym Polskim Ładzie, niemożliwe będzie odliczanie składki zdrowotnej od podatku, zarówno w przypadku ryczałtu, jak w innych formach opodatkowania.