Polski Ład – podatek liniowy a składka zdrowotna, czy nadal się opłaca?

Polski Ład a podatek liniowy - co się opłaca?

Zmiany Polskiego Ładu nie ominą przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym. Zarówno przedsiębiorcy, którzy do tej pory korzystali z podatku liniowego, jak i ci, którzy rozważali założenie działalności gospodarczej i wybór podatku liniowego, powinni przygotować się na nową formę rozliczeń. Do tej pory podstawą opodatkowania był dochód opodatkowany na 19%, a wyliczona wartość obniżana o opłacone składki zdrowotne – 7,75% podstawy wymiaru składki.

Wraz z wprowadzeniem Polskiego Ładu, który teoretycznie ma upraszczać system, zmianie podlega sposób rozliczenia składki zdrowotnej. Przy podatku liniowym składka zdrowotna będzie obliczana od dochodu w wysokości 9% i nie będzie jej można odliczyć od podatku. Inną ważną zmianą w zakresie podatków w Polskim Ładzie jest podniesienie kwoty wolnej od podatku z 8 tys. zł do 30 tys. zł. Niestety przedsiębiorcy, rozliczający się podatkiem liniowym nie będą mogli z tego skorzystać, ponieważ kwota wolna od podatku nie obejmuje podatku liniowego.

Czy w Polskim Ładzie podatek liniowy się opłaca? Wprowadzone zmiany dla wielu przedsiębiorców mogą okazać się niekorzystne. Biorąc pod uwagę nowe sposoby rozliczania składek, opodatkowanie podatkiem liniowym będzie opłacać się przede wszystkim wtedy, gdy dochody będą wysokie. Im wyższy dochód tym korzystniej wypadną wyliczenia. Z tego względu dla wielu przedsiębiorców inna forma opodatkowania, może być bardziej opłacalna.