Obowiązki przedsiębiorcy przy zawieszeniu działalności gospodarczej

zawieszenie działalności gospodarczej - obowiązki przedsiębiorcy - biuro rachunkowe Toruń

Zawieszenie działalności gospodarczej może wynikać z wielu przyczyn, a dobrą stroną takiego działania jest to, że nie trzeba całkowicie likwidować swojego biznesu i w każdej chwili można ją wznowić. Zawieszenie działalności równa się jednak z powstaniem kilku obowiązków. Przede wszystkim przedsiębiorca ma za zadanie złożyć wniosek CEIDG-1, wypełniony w polach przeznaczonych do zawieszenia działalności. Przekazanie informacji o zawieszeniu działalności do ZUS-u oraz Urzędu Skarbowego leży już po stronie Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy.

Podejmując decyzję o zawieszeniu działalności, trzeba mieć świadomość, że w trakcie wstrzymania działalności przedsiębiorca nie może osiągać bieżących przychodów ze sprzedaży towarów i usług. Mimo to w tym okresie może otrzymywać lub opłacać należności powstałe przed zawieszeniem działalności. Oprócz tego między innymi przedsiębiorca może zbywać środki trwałe czy elementy wyposażenia oraz w dalszym ciągu utrzymywać elementy wspierające działalność np. firmowe konto bankowe oraz księgi handlowe i podatkowe.

Zaletą wstrzymania działalności jest to, że w tym czasie nie trzeba opłacać składek ZUS. Ponadto nie ma potrzeby regulowania zaliczek podatku dochodowego oraz przesyłania pliku JPK o ile w czasie zawieszenia, nie pojawią się przychody. W okresie, kiedy przedsiębiorca zawiesza swoją działalność gospodarczą, nadal ma prawo do uzyskiwania przychodów niepochodzących z jego działalności np. z umów o pracę, zlecenie czy dzieło.