Czym jest ulga dla klasy średniej?

Ulga dla klasy średniej nowy ład

Ulga dla klasy średniej została wprowadzona wraz ze zmianami Polskiego Ładu. Obowiązuje ona od stycznia 2022 roku i jej celem ma być ochrona klasy średniej przed skutkami, jakie przynoszą zmiany podatkowe 2022. Ulga dla klasy średniej ma rekompensować zniesioną możliwość odliczania składek zdrowotnych. Z ulgi dla klasy średniej będą mogły jednak skorzystać osoby, które spełnią wyznaczone kryteria.

Przede wszystkim z ulgi dla klasy średniej mogą skorzystać podatnicy, których przychód z tytułu umowy o pracę wyniesie: miesięcznie od 5701 zł do 11 141 zł lub rocznie od 68 412 do 133 692 zł.

Co istotne, uprawnione do ulgi będą tylko osoby zatrudnione na podstawie szeroko pojętej umowy o pracę, przedsiębiorcy rozliczający podatek na zasadach ogólnych, a także twórcy i artyści stosujący 50% autorskich kosztów uzyskania przychodu. Natomiast z ulgi dla klasy średniej nie mogą skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą na podatku liniowym, osoby zatrudnione w oparciu o umowę cywilnoprawną – zlecenie, dzieło – oraz emeryci.

O uldze dla klasy średniej będzie decydował miesięczny limit przychodów niezależnie od ilości wypłat. Z rozliczania ulgi można też zrezygnować na specjalny wniosek z uwagi na to, że rozliczanie jej w ciągu roku jest wyborem i można rozliczyć ją dopiero w rozliczeniu rocznym.