Nowa struktura JPK_VAT

Jednolity Plik Kontrolny w nowej formule - nowa struktura JPK - Biuro rachunkowe Poltax

Nowa struktura JPK_VAT będzie obowiązywała przedsiębiorców od rozliczenia za październik 2020. W nowej strukturze znajdą się deklaracje JPK_V7M i JPK_V7K. Pierwsza z nich będzie przedstawiała rejestr zakupów i sprzedaży opodatkowanych VAT w częściach ewidencyjnej i deklaracyjnej w formie miesięcznej. Natomiast JPK_V7K przedstawia w formie miesięcznej część ewidencyjną i w formie kwartalnej część deklaracyjną. Nowy plik JPK nie będzie obowiązywał wobec usług taksówkarzy opodatkowanych ryczałtem.

W części deklaracyjnej muszą znaleźć się dane, które miały znaleźć się we wcześniejszej wersji VAT-7 lub VAT-7K. Między innymi będą to obliczenia należnego i naliczonego podatku VAT, podlegającego wpłacie do Urzędu Skarbowego oraz tego do zwrotu. Natomiast w części ewidencyjnej znajdują się informacje o sprzedaży i zakupach opodatkowanych VAT z danego okresu rozliczeniowego.

Wysłanie pliku JPK_VAT w nowej strukturze będzie możliwe tylko w formie elektronicznej do 25. dnia miesiąca za ten poprzedni. W przypadku, kiedy 25. jest dniem ustawowo wolnym od pracy lub wypadnie w weekend termin wysłania pliku JPK przenosi się na pierwszy po dniu wolnym dzień roboczy. Co więcej plik JPK w nowej strukturze będzie wysyłany przy pomocy profilu zaufanego ePUAP, podpisu kwalifikującego lub danych autoryzujących zawierających kwotę przychodu z zeznania rocznego z poprzedniego roku. Ponadto po poprawnym wysłaniu pliku JPK uzyskamy urzędowe poświadczenie odbioru (UPO).