Nadpłata składek ZUS – jak odzyskać pieniądze?

Nadpłata składek ZUS - jak odzyskać pieniądze z nadpłaty - Poltax Biuro rachunkowe Toruń

Dokonywanie składek ZUS może czasami sprawiać trudność, sądząc po ilości zmian w przepisach, formalności i obowiązków. W związku z tym bardzo łatwo pomylić się i dokonać zbyt wysokiej (lub równie często zbyt niskiej) wpłaty do ZUS. W przypadku, kiedy przedsiębiorca przez pomyłkę dokona nadpłaty, może odzyskać pieniądze składając wniosek o zwrot nadpłaconych składek ZUS. Wystarczy poprawnie wypełnić formularz ZUS-EZS-P, a następnie złożyć go we właściwym oddziale ZUS. Przedsiębiorca, który złoży wniosek o zwrot nadpłaty składek, powinien odzyskać pieniądze w ciągu 30 dni od chwili wpływu wniosku. Jeżeli ZUS nie dotrzyma terminu, od momentu złożenia wniosku naliczą się odsetki. Wpłynie to na korzyść przedsiębiorcy z oprocentowaniem równym odsetkom za zwłokę.

W przypadku, kiedy przedsiębiorca przez pomyłkę dokona nadpłaty składek ZUS, ale nie złoży stosownego wniosku, ZUS zaliczy nadpłatę, jako opłata zaległych lub bieżących składek. Jeżeli dana osoba nie posada żadnych zaległości, a bieżące składki również są uregulowane, nadpłata składek ZUS będzie mogła zostać zaliczona jako wpłata na rzecz przyszłych składek. Wtedy przy kolejnej składce, przedsiębiorca może dokonać opłaty dla odpowiedniego funduszu pomniejszoną o kwotę nadpłaty.