Składki Mały ZUS+ dla firm w 2020r.

mały ZUS+ dla firm - Biuro rachunkowe Toruń

Chociaż Mały ZUS obowiązuje od ubiegłego roku, z początkiem lutego 2020 roku mikroprzedsiębiorcy mogą płacić jeszcze niższe składki. Aby uzyskać możliwość korzystania z nowej wersji tej ulgi, czyli z Małego ZUS-u+, przedsiębiorstwo nie może przekraczać przychodu 120 tys. zł rocznie. Dodatkowym warunkiem jest prowadzenie działalności w ubiegłym roku przez co najmniej 60 dni. Mały ZUS+ nie dotyczy też tych, którzy w 2019 roku rozliczali się poprzez kartę podatkową jednocześnie korzystając ze zwolnienia z VAT. Mały ZUS+ umożliwia mikroprzedsiębiorcom płacenie niższych składek, a co za tym idzie oszczędność.

Według nowych przepisów wysokość składek to przeciętny miesięczny dochód działalności gospodarczej z poprzedniego roku pomnożony przez współczynnik 0,5. Aby obliczyć przeciętny miesięczny przychód pozarolniczej działalności, wystarczy pomnożyć roczny dochód przez 30, a następnie wynik podzielić przez ilość dni prowadzenia działalności. W podobny sposób będą mogli rozliczyć się przedsiębiorcy, będący podatnikami VAT i rozliczający się poprzez kartę podatkową. W tym przypadku roczny dochód to przychód, czyli wartość rocznej sprzedaży bez podatku VAT, pomnożony przez 0,5. Z kolei przedsiębiorcy rozliczający się w  formie ryczałtu przez 0,5 mnożą roczny dochód działalności. Wyniki obliczeń powinny być zaokrąglone do pełnych groszy zgodnie z zasadami zaokrąglania.