Koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej

Koszty uzyskania przychodu w działalności gospodarczej - Księgowość Toruń

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, rozliczający się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym, mają prawo pomniejszać wysokość opodatkowania o koszty uzyskania przychodów. Z uwagi na to, prowadząc firmę, warto zorientować się, jakie wydatki mogą być kosztem.

Według ustawy o podatku dochodowym kosztem uzyskania przychodu jest każdy zakup, którego celem jest uzyskanie przychodu lub zachowanie i zabezpieczenie jego źródła. Wobec tego będą to wydatki, dzięki którym przedsiębiorca zarabia np. sprzęt elektroniczny, oprogramowanie niezbędne w działalności, utrzymanie i wyposażenie lokalu, logotypy czy wizytówki. Co ważne, przedsiębiorca ma obowiązek udowadniania związku między kosztami, a uzyskanym przychodem. Każdy zakup musi mieć głęboki związek z charakterem działalności gospodarczej.

W ustawie widnieje jednak bardzo ważny zapis, czyli art.23 o podatku dochodowym wskazujący grupę wydatków, które bezwzględnie nie mogą znaleźć się w kosztach. Nie mogę to być wydatki na reprezentację oraz spłaty rat pożyczek i kredytów (kosztem mogą być jedynie odsetki). Kosztem nie będą za to odsetki przy nieterminowych spłatach zobowiązań. Kosztem uzyskania przychodu nie będą też odpisy amortyzacyjne dla samochodów o wartości wyższej niż 150 000zł oraz koszty ubezpieczenia AC dla takiego pojazdu.

Wszystkie koszty uzyskania przychodu potwierdzane są na podstawie faktur, faktur VAT, rachunków i dokumentów celnych oraz innych dowodów księgowych, które stanowią potwierdzenie dokonania operacji gospodarczej.

W naszym biurze rachunkowym w Toruniu rzetelnie wprowadzamy dokumenty, aby każda faktura została odpowiednio zaksięgowana. W razie wątpliwości pomagamy ocenić, które wydatki mogą zostać włączone w koszty uzyskania przychodu, a które nie.