Jednorazowa amortyzacja

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych - Poltax Biuro rachunkowe

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych dla firmy to sprytny sposób zmniejszenia podstawy opodatkowania. Za sprawą tego, że pozawala na wygenerowanie wysokiego, jednorazowego kosztu podatkowego. Przede wszystkim jednorazowej amortyzacji mogą dokonać podatnicy, którzy dopiero rozpoczynają działalność albo ci, którzy posiadają małe przedsiębiorstwa. W przypadku małych firm wartość przychodów nie powinna przekraczać kwoty w złotówkach równowartej 2 000 000 euro za poprzedni rok podatkowy.

Jednorazową amortyzację w tym przypadku można dokonać na konkretne środki trwałe. Są to np. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, maszyny specjalistyczne i urządzenia techniczne. To także narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie, kotły, maszyny energetyczne, a także środki transportu oprócz samochodów osobowych. Wszystkie te środki zostały wymienione w Klasyfikacji Środków Trwałych w 2010 roku. Łączna wartość jednorazowej amortyzacji nie może przekroczyć 50 000 euro bez względu na ilość amortyzowanych środków. Wprowadzić je można jedynie w tym samym roku podatkowym, w którym pojawiają się w ewidencji środków trwałych.

Jednorazowa amortyzacja dostępna jest także dla innych przedsiębiorców, nie tylko rozpoczynających działalność czy prowadzących małe firmy. Warunkiem jest to, że musi to być fabrycznie nowy środek trwały, a jego wartość musi wynosić przynajmniej 10 000 zł. Mniej niż wspomniane 10 000 zł mogą mieć tylko takie środki (co najmniej dwa), których łączna wartość początkowa wynosi 10 000 zł.