Jakie inne dokumenty uznane będą za fakturę?

jakie inne dokumenty będą uznane za fakturę

Celem wystawiana faktur jest tworzenie dowodów sprzedaży oraz dostawy usług i towarów. Faktury umożliwiają odliczenia podatków VAT przedsiębiorcom, który są czynnymi podatnikami VAT oraz dla tych, którzy nie są podatnikami VAT, ale włączają odpowiednie faktury w koszty. Aby wybrany dokument mógł zostać uznany za fakturę, musi spełniać kilka warunków, to znaczy zawierać niezbędne informacje typowe dla faktur.

Faktura (dla czynnych podatników VAT – faktura VAT) wystawiana pomiędzy kontrahentami ma jasno określoną strukturę i zawiera ustalone przez ustawę dane. Rozporządzenie zakłada jednak możliwość traktowania konkretnych dokumentów jako faktury, choć nie mają jej struktury. Do tej grupy dokumentów wliczają się bilety za przejazd płatną autostradą lub różne środki transportu o ile odległość przejazdu przekracza 50 km. Warunkiem uznania takiego dokumentu za fakturę jest określenie istotnych informacji takich jak: numer i datę wystawienia, dane wystawcy biletu na potrzeby weryfikacji, informacje identyfikujące usługę oraz ogólną kwotę należności i kwotę podatku.

Oprócz tego innym dokumentem, który można uznać za fakturę będzie paragon fiskalny – jako faktura uproszczona. Stawianym w tej sytuacji wymogiem jest zawarcie na paragonie numeru NIP nabywcy oraz nie przekraczanie kwoty 450 zł. W tym wypadku numer paragonu identyfikuje transakcję i jest traktowany jako numer faktury. Ostatnim innym dokumentem traktowanym jako faktura jest faktura zaliczkowa, wystawiana w sytuacji, gdy dostawca otrzymuje część zapłaty jeszcze przed przekazaniem towaru czy wykonaniem usługi.