Jak sprawdzić stan rachunku PPK?

Jak zalogować się do konta PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe powstały w celu długoterminowego oszczędzania na emeryturę. Każdy pracownik ma możliwość przystąpienia do PPK, dlatego co raz więcej osób, chce na bieżąco sprawdzać stan swojego konta.

Oczywiście każdy uczestnik PPK ma możliwość sprawdzania ilości zgromadzonych oszczędności. Różnica polega jednak na tym, że każdy pracodawca podpisujący umowę na prowadzenie PPK, ma do wyboru 19 instytucji finansujących. Wobec tego dostęp do konta PPK może wyglądać nieco inaczej u poszczególnych dostawców. Niemniej jednak dane logowania oraz wszelkie informacje, jak zalogować się do swojego konta, powinny być udostępnione na stronie internetowej konkretnej instytucji. Pracodawca ma obowiązek poinformować swoich pracowników o przystąpieniu do PPK oraz wskazania instytucji, z którą ma podpisaną umowę prowadzenia PPK.

Zaraz po przystąpieniu pracownika do PPK, powinien on otrzymać wszelkie informacje od instytucji finansującej na temat dostępu do rachunku. Dostęp do rachunku gwarantuje np. dostęp do historii wpłat. Niektóre instytucje oferują również łatwą i samodzielną aktualizację danych. W razie potrzeby zawsze można zwrócić się do instytucji o uzyskanie dostępu.