Firmy włączone do systemu PPK od lipca

Nowa grupa firm włączona do PPK - Biuro rachunkowe Toruń - Poltax Kadry i Płace

Od 1 lipca 2020 r. do systemu PPK (Pracowniczych Planów Kapitałowych) włączono nową grupę przedsiębiorstw. Firmy, które zatrudniają co najmniej 20 pracowników według stanu na 31 grudnia 2019 r. zostaną objęte ustawą o PPK (nie dotyczy sektora finansów publicznych). Czas na wszelkie procedury, czyli zawieranie umów, zgłaszanie pracowników do systemu, a także początek dokonywania wpłat do PPK, przewidziano do końca października tego roku.

Środki gromadzone poprzez PPK wpłacają uczestnik PPK, podmiot zatrudniający oraz Państwo. Uczestnik PPK oraz pracodawca są zobowiązani do wpłaty podstawowej (w wysokości 2% i 1,5% od wynagrodzenia). Mogą powiększyć dodatkowo środki o wpłatę dodatkową (do 2% i do 2,5%). Z kolei Państwo dokonuje wpłaty powitalnej w wysokości 250zł, a następnie co roku dokonuje wpłat w wysokości 240zł. Wysokość wpłat zależy więc od wysokości wynagrodzenia uczestnika PPK, od którego naliczane są procentowe stawki.

Natomiast wpłat do PPK nie nalicza się z wynagrodzenia chorobowego, zasiłku macierzyńskiego ani świadczenia rehabilitacyjnego. Co więcej wśród tych wyłączeń znajdują się między innymi także odprawy, odszkodowania i rekompensaty. Są to nagrody jubileuszowe, środki pieniężne za materiały lub sprzęt użyte w pracy jednocześnie będące własnością pracownika. PPK nie będzie naliczane także ze świadczeń finansowych na cele socjalne.

Wpłat pracodawcy nie wlicza się do obowiązkowych składek emerytalnych i rentowych, ale podlegają opodatkowaniu, ponieważ liczą się jako przychód pracownika. Z kolei wpłaty uczestnika PPK dokonują się już po opodatkowaniu.